Compositie

Bij componeren gaat het om het maken van iets dat nog niet bestaat. Daarom staat in de compositiestudie het creatieve proces centraal. De student wordt hierin begeleid door componisten die veel ervaring hebben met dit proces, in al zijn verschijningsvormen. Uitgangspunt in de lessen zijn de creatieve aanleg en muzikale identiteit van de studenten. De docenten stimuleren hen bij het ontwikkelen van hun specifieke talenten: de studenten krijgen inzicht in hun scheppingsproces en in de aard en de mogelijkheden van het muzikale materiaal.

De compositieafdeling staat voor:

  • artistieke openheid
  • diversiteit van genres en esthetiek
  • nieuwe interculturele muziek
  • muziek en technologie
  • samenwerkingen met andere (kunst)disciplines

Er zijn compositiepractica en projecten in samenwerking met Atlas Academy, De Nederlandse Opera, Looptail en Amsterdam Collage Ensemble.

Compositiestudenten kunnen deelnemen aan projecten op het gebied van muziektheater, filmmuziek en community art, aan crossoverprojecten met de afdelingen Jazz en Pop en aan samenwerkingsprojecten met de percussieafdeling. In hun master kunnen zij voor het Profile Contemporary Music kiezen.

Gedurende het hele jaar zijn er speciaal voor de afdeling georganiseerde lunchconcerten - de Nieuwe Muziek Arena - waar composities van studenten ten gehore worden gebracht.
Aan het eind van het schooljaar organiseert de vakgroep compositie het Composers' Festival Amsterdam met werk van compositiestudenten.

In het wekelijkse componistenforum wisselen de studenten met elkaar van gedachten en geven gasten van buiten de school lezingen of presentaties.
Elk jaar nodigt de compositieafdeling speciale gastdocenten uit om individuele en groepslessen, seminars en workshops te geven.

Studieleider compositie en muziektheorie
Michiel Schuijer

Docenten
Jorrit Tamminga vakgroep-vertegenwoordiger & elektronische compositie
Meriç Artaç hoofdvak
Richard Ayres hoofdvak
Willem Jeths hoofdvak 
Maya Verlaak hoofdvak
Jacob Slagter ensembleleiding
Rafael Reina Advanced Rhythm
Jos Zwaanenburg live-electronics, Advanced Rhythm
Davo van Peursen ondernemerschap
Marcel Wierckx live electronics
Anna Korsun vaste gastdocent

Delen