Docent Muziek

Adri Schreuder studieleider
Femke Temmink coördinator studiezaken

Opleiding Docent Muziek: diversiteit en engagement
De Opleiding Docent Muziek is een brede en creatieve opleiding met muziek maken, schrijven, dirigeren en performen. Je bent op hoog niveau bezig met diverse stijlen: jazz, pop, klassiek en wereldmuziek. Je volgt het studieprogramma in de excellente leeromgeving van het Conservatorium van Amsterdam (accreditatie 2017).

In de lessen vakdidactiek ontwikkel je de kunst van het lesgeven; bij het vak onderwijskunde leer je dit theoretisch te onderbouwen. Je loopt stages in het muziekonderwijs van de basisschool tot en met de bovenbouw van het voortgezet onderwijs en je volgt een community-programma met stages buiten de schoolmuren. Daarnaast ontwikkel je veel kennis op het gebied van muziektheorie en muziekgeschiedenis, krijg je muzikale gehoortraining en is er een uitgebreid arrangeerprogramma.

Wat je niet wilt missen
* gehele studie les op je hoofdinstrument met lessen van een uur
* intercultureel wereldmuziekprogramma in alle studiejaren
* afstudeerprofielen: primair onderwijs, voortgezet onderwijs, bijzonder onderwijs, community music
* de mogelijkheid van een afstudeerstage in het buitenland
* ODM-koor en ODM-orkest
* CKV-module met studenten dans, theater en beeldende vorming
* praktijkgericht programma pianopracticum, pop, arrangeren

Mooi meegenomen
* het keuzeprogramma verdiept je persoonlijke ontwikkeling
* studeren in een groot en levendig conservatorium met podia voor klassiek, jazz en pop
* genieten van het culturele leven in Amsterdam

Na de studie
Je wordt opgeleid tot eerstegraads docent in het muziekonderwijs en tot professionele uitvoerder van buitenschoolse muziekeducatie. Muziekdocenten gaan lesgeven in het primair onderwijs, in het voortgezet onderwijs, in het hoger beroepsonderwijs, op muziekscholen en op maatschappelijke werkterreinen waar muziek een rol speelt. Veel afgestudeerden geven workshops, zetten projecten op, leiden een koor of organiseren ‘community-music’ met amateurs en professionals.

'Ik wil mensen motiveren om iets te doen met muziek. Alles wat je vanzelfsprekend vindt moet je overboord gooien, want ondanks de verschillen kun je toch samen muziek maken.'
Annemarie de Heer alumna 2012

Delen
 

Open Dag

19 januari 2019

 

Meeloopdagen

In januari 2019 kun je meelopen met de Opleiding Docent Muziek. Lees meer

 

Info-avond Verkorte opleiding

14 mei 2019. Lees meer