Saxofoon

De saxofoon neemt een bijzondere positie in in de sectie houtblazers; de docenten zijn Arno Bornkamp en Willem van Merwijk. De afdeling biedt veel mogelijkheden tot specialisatie binnen de hedendaagse kamermuziek (Arno Bornkamp) en tot het volgen van projecten en keuzevakken op het gebied van jazz en lichte muziek. Om de twee jaar wordt er een Internationale Saxofoonweek georganiseerd, met studenten en docenten uit binnen- en buitenland

Vakgroepvertegenwoordiger: Arno Bornkamp

Ieder jaar worden de saxofoonstudenten gedurende een semester ingedeeld bij een saxofoonkwartet en gedurende een semester bij het saxofoonorkest.

Toelatingseisen
* drie etudes te kiezen uit bijvoorbeeld M. Mule - D'après Berbiguier; H. Klosé - Genre ét mécanisme of Etudes chantantes; R. Gallois - Montbrun; Six pièces musicales d'études, bijvoorbeeld nr. 1, 3 of 4
* twee voordrachtstukken met piano, bijvoorbeeld A. Jolivet - Fantasia impromptu; P. Maurice - Tableau de Provence of Ryo Noda - Maï
* mineur- en majeurtoonladders t/m 4 kruisen en 4 mollen over de gehele omvang van het instrument

Tijdens de masteropleiding ontwikkelen de studenten hun solistische en kamermuzikale kwaliteiten zodanig dat ze breed en op hoog niveau inzetbaar zijn in de professionele muziekwereld.

Toelatingseisen

1. De kandidaat verzorgt een programma dat niet langer mag duren dan 30 minuten. Eis is het op hoog niveau beheersen van het saxofoonrepertoire, waarbij zowel solistische als kamermuzikale kwaliteiten aangetoond moeten worden. Hij/zij dient minstens één stuk uit het hoofd te spelen. Keuze uit bijvoorbeeld: A. Désenclos - Prélude, Cadence et Final; C. Pascal - Sonatine; E. Denisov - Sonate; C. Lauba - keus uit etudes; Hard; F. Tanada - Mysterious Morning.

2. De kandidaat stuurt voor 15 februari het studiesecretariaat van het CvA een repertoirelijst toe met een programmavoorstel voor het toelatingsexamen. Uit dit voorstel blijkt veelzijdigheid en het vermogen nieuw repertoire te ontwikkelen, bijvoorbeeld in de hedendaagse muziek of in de vorm van bewerkingen. Het programmavoorstel wordt beoordeeld door de toelatingscommissie. Eventueel worden wijzigingen aangebracht.

Arno Bornkamp vakgroepvertegenwoordiger & hoofdvak
Willem van Merwijk methodiek, vooropleiding

Delen