Tuba

Dit is een allround studieprogramma waarin zoveel mogelijk aspecten van het vak worden aangeboden:
* individuele hoofdvakles (techniek, etudes en repertoire uit alle perioden)
* methodiek (onderwijskunde)
* kamermuziek en ensembles, gegeven door diverse docenten
* orkestrepertoire, orkestklas en deelname aan orkestprojecten

De orkestklas vindt wekelijks plaats waarbij met de gehele kopergroep gewerkt wordt aan de relevante passages in het gehele orkestrepertoire.

Toelatingseisen
Selectie van de kandidaten voor het toelatingsexamen geschiedt na beoordeling van een video-opname door de toelatingscommissie. De opname moet voor 15 februari digitaal via het aanmeldingsformulier worden ingestuurd.

* enkele etudes van verschillend karakter uit: C. Kopprasch - Sechzig ausgewählte Etuden für Tuba of etudes van gelijke moeilijkheidsgraad
* toonladder- en akkoordenspel

De student legt zich toe op de verdere beheersing van alle aspecten van het tubaspel. Na twee jaar is de student inzetbaar op alle fronten van de professionele muziekpraktijk. Het studieprogramma is breed en dient ter verdere ontwikkeling en rijping binnen het vakgebied.

Toelatingseisen
Selectie van de kandidaten voor het toelatingsexamen geschiedt na beoordeling van een video-opname door de toelatingscommissie. De opname moet voor 15 februari digitaal via het aanmeldingsformulier worden ingestuurd.

1. De kandidaat verzorgt een programma dat niet langer mag duren dan 30 minuten. Hij/zij dient minstens één stuk uit het hoofd te spelen.
2. De kandidaat stuurt voor 15 februari het studiesecretariaat van het CvA een repertoirelijst toe met een programmavoorstel voor het toelatingsexamen. In dit programma komen diverse stijlen aan de orde. Het programmavoorstel wordt beoordeeld door de toelatingscommissie. Eventueel worden wijzigingen aangebracht. Een programma-indicatie en eisen zijn opvraagbaar bij de vakgroepvertegenwoordiger.

Perry Hoogendijk hoofdvak
Rodin Rosenthal euphonium

Delen