Slagwerk

De samenstelling van de slagwerkafdeling weerspiegelt de voortdurende ontwikkelingen op het gebied van klassiek slagwerk. De brede en internationaal georiënteerde opzet van de vakgroep zorgt ervoor dat alle facetten van de hedendaagse slagwerkpraktijk optimaal vertegenwoordigd zijn op het conservatorium. 

De lessen zijn gestructureerd volgens het concept van team-teaching, wat betekent dat iedere student intensief studeert bij meerdere docenten. In de masteropleiding (Mmus) specialiseren studenten zich op een gebied van hun voorkeur. Het aantal docenten met wie ze werken wordt dan - naar aanleiding van het studieplan dat ze hebben opgesteld - kleiner. De hele afdeling draagt de verantwoordelijkheid voor iedere student, waarmee een uitstekende all-round-ontwikkeling wordt gegarandeerd. 

Naast lessen van de CvA-docenten krijgen studenten regelmatig masterclasses van gastdocenten van over de hele wereld. 

Studieleider: Richard Jansen

Toelatingseisen
Selectie van de kandidaten voor het toelatingsexamen geschiedt na beoordeling van een video-opname door de toelatingscommissie. Het repertoire voor de video-opname is gelijk aan het repertoire voor het toelatingsexamen. De opname moet voor 1 februari digitaal via het aanmeldingsformulier worden ingestuurd.

Er moet voorgespeeld worden op de volgende instrumenten:

 1. pauken
 2. kleine trom
 3. mallets: marimba, xylofoon, vibrafoon

1. pauken

 • 1 à 2 etudes uit Nick Woud - Symphonic Studies
 • a prima vista spelen
 • roffels en technische oefeningen

2. kleine trom
De kandidaat speelt twee etudes in verschillende stijlen:

 1. één rudiment bijvoorbeeld C. Wilcoxon, J. Pratt of J. Tompkins.
 2. één klassieke, bijvoorbeeld M. Peters, J. Delecluse, H. Knauer, A. Wagner, etc. 

Zorg er bij de klassieke etude voor dat je er een kiest met een natuurlijke frasering en karakter. 

3. mallets: marimba en vibrafoon
max 10 minuten

 • de kandidaat bereidt minimaal twee stukken in contrasterende sfeer voor, met variaties in articulatie, dynamiek, maatsoorten, tempi en ritmes. Bijvoorbeeld: polyfoon/homofoon, tonaal/atonaal, oorspronkelijke werken of creatieve arrangementen van muziek gecomponeerd voor andere instrumenten, etc. (Minstens één stuk voor marimba en minstens één stuk met vier mallets). 
 • kies een van deze twee passages van J.P. Sweelinck
 • de kandidaat kan worden gevraagd à prima vista en/of toonladders en arpeggio’s in een willekeurige toonsoort te spelen

De masteropleiding is een gespecialiseerde opleiding, wat betekent dat de student een gericht kennisgebied kiest binnen de wereld van slagwerk. Daarbij kun je denken aan een master in marimba, een master met de focus op solo-repertoire, een master in orkest, moderne muziek, een focus op elektronische muziek etc. Vanuit deze specialisatie komt ook een voorstel voor de master-thesis voort: een onderzoek dat de student moet afronden en verdedigen om de mastertitel te behalen.
Na de tweejarige masteropleiding zijn de studenten op het hoogste niveau inzetbaar in de professionele muziekwereld.

Toelatingseisen
Selectie van de kandidaten voor het toelatingsexamen geschiedt na beoordeling van een video-opname door de toelatingscommissie. De opname moet voor 1 februari digitaal via het aanmeldingsformulier worden ingestuurd. Het video-repertoire dient te bestaan uit een gevarieerde selectie van werken die verbonden zijn met het gewenste mastertraject.

1. De kandidaat verzorgt een programma dat niet langer mag duren dan 30 minuten.
2. De kandidaat stuurt voor 15 februari het studiesecretariaat van het CvA een repertoirelijst toe met een programmavoorstel voor het toelatingsexamen.

Richard Jansen vakgroepvertegenwoordiger, mallets, orkestslagwerk, set-up, slagwerkensemble
Nick Woud pauken
Tomohiro Ando​​​​​​​ assistent pauken
Mark Braafhart orkstslagwerk
Bence Major orkestslagwerk, slagwerkensemble
Rachel Zhang marimba, kamermuziek
Laurent Warnier vibrafoon
Arnold Marinissen set-up, kamermuziek, slagwerkensemble
Marijn Korff de Gidts Afrikaans slagwerk & methodiek
Nancy Zeltsman gastdocent marimba
Marc Aixa Siurana percussie docent

Delen