Slagwerk

De ontwikkelingen in de muziek van de laatste decennia manifesteren zich duidelijk bij het hoofdvak slagwerk. Vooral op het gebied van de 'mallets', de melodie-instrumenten, ontstaat nu een generatie slagwerkers die voorheen niet of nauwelijks bestond. De marimbisten en vibrafonisten kunnen met recht specialisten genoemd worden. Daarnaast zijn op grote schaal niet-westerse slaginstrumenten in de klassieke muziek doorgedrongen.

Veel hedendaagse componisten zijn door die ontwikkelingen geïnspireerd tot het schrijven van muziek voor slagwerk die veelzijdiger en virtuozer is dan ooit tevoren. Het slagwerkonderwijs is zo gestructureerd dat de studenten intensief studeren bij alle hoofdvakdocenten. De docenten zijn op vele verschillende terreinen werkzaam: in het Koninklijk Concertgebouworkest, de omroeporkesten, het Nederlands Blazers Ensemble, het Ives Ensemble en als solist. Ook worden regelmatig specialisten uitgenodigd voor het geven van gastlessen.

Studieleider: Richard Jansen

Slagwerkafdeling

Wagenaar – Solenne

Toelatingseisen
Selectie van de kandidaten voor het toelatingsexamen geschiedt na beoordeling van een video-opname door de toelatingscommissie. Het repertoire voor de video-opname is gelijk aan het repertoire voor het toelatingsexamen. De opname moet voor 1 februari digitaal via het aanmeldingsformulier worden ingestuurd.

Er moet voorgespeeld worden op de volgende instrumenten:
1. pauken
2. kleine trom
3. mallets: marimba, xylofoon, vibrafoon

1. pauken
• enkele etudes uit bijvoorbeeld: H. Knauer - Paukenschule nr. 18 of 34; R. Hochrainer - Etüden für Timpani nrs. 15, 20 of 34
• a prima vista spelen
• roffels en technische oefeningen

2. kleine trom
• etudes, bijvoorbeeld M. Peters - Intermediate Snare Drum Studies; A. Cirone - Portraits in Rhythm; C. Wilcoxon - All American Drummer; '26' Rudiments
• a prima vista spelen
• technische oefeningen uit M. Peters - Developing Dexterity for Snare Drum; G.L. Stone - Stick Control

3. mallets: marimba/xylofoon en/of vibrafoon
marimba/xylofoon:
• tenminste twee etudes en/of voordrachtstukken van verschillend karakter uit bijvoorbeeld: E Hatch, M. Peters, G.H. Green en C.O. Musser, B.Quartier, R. Wiener, B. Molenhof, D. Friedman en Keiko Abe
• a prima vista spelen, bijvoorbeeld uit Develop Sight Reading blz. 2 t/m 6
• alle majeur- en mineurtoonladders
• grote, kleine, overmatige en verminderde drieklanken en dominant-septiemakkoorden
• drieklanken en septiemakkoorden in arpeggio's
• diverse technische oefeningen in verschillende toonsoorten
• solfège op het instrument (voor- en naspelen)

Na de tweejarige masteropleiding zijn de studenten op het hoogste niveau inzetbaar in de professionele muziekwereld.

Toelatingseisen
Selectie van de kandidaten voor het toelatingsexamen geschiedt na beoordeling van een video-opname door de toelatingscommissie. Het repertoire voor de video-opname is gelijk aan het repertoire voor het toelatingsexamen. De opname moet voor 1 februari digitaal via het aanmeldingsformulier worden ingestuurd.

1. De kandidaat verzorgt een programma dat niet langer mag duren dan 30 minuten. Hij/zij dient minstens één stuk uit het hoofd te spelen.

2. De kandidaat stuurt voor 1 februari het studiesecretariaat van het CvA een repertoirelijst toe met een programmavoorstel voor het toelatingsexamen. Het examen omvat minimaal
• 1 set-upstuk en/of
• 1 marimbawerk
• 1 samenspelstuk (optioneel)
• etude en/of orkestrepertoire voor kleine trom en pauken, en melodische slaginstrumenten

 

Richard Jansen studieleider, vakgroepvertegenwoordiger, mallets, orkestslagwerk, set-up, slagwerkensemble
Nick Woud pauken
Tomohiro Ando assistent pauken
Mark Braafhart orkstslagwerk
Bence Major orkestslagwerk, slagwerkensemble
Peter Prommel marimba
Rachel Zhang marimba, kamermuziek
Ramon Lormans marimba, slagwerkensemble
Laurent Warnier vibrafoon
Arnold Marinissen set-up, kamermuziek, slagwerkensemble
Marijn Korff de Gidts Afrikaans slagwerk & methodiek
Nancy Zeltsman gastdocent marimba

Delen