Klassieke gitaar

De klassieke gitaar is niet weg te denken uit de muziekgeschiedenis. Al eeuwenlang speelt het instrument een belangrijke rol in zowel de klassieke als de populaire muziek, wat een bijzonder rijk en karakteristiek solorepertoire heeft opgeleverd. Het studieprogramma richt zich voornamelijk op het aanleren van het repertoire, aangevuld met een diversiteit aan andere vakken.

De hoofdvaklessen worden gegeven door Gabriel Bianco, die de leiding heeft over de klassieke gitaarsectie. Studenten krijgen één hoofdvakles per week, naast de groepslessen in techniek en uitvoering. Kamermuziek- en a prima vista-lessen worden aangeboden door Izhar Elias, en Marion Schaap doceert methodiek.

Omdat de gitaar zo’n veelzijdig instrument is, kan de student kiezen uit vier specialisaties.

De vormen en de esthetiek van de moderne klassieke gitaar hebben zich in verschillende historische stijlperioden ontwikkeld. Om de techniek en interpretatie beter te leren beheersen, is kennis van de muziek en instrumenten uit het verleden dan ook van het grootste belang. Er zijn twee keuzerichtingen:

Renaissance en barok
Deze cursus is een inleiding op de muziek specifiek voor renaissance- en barokluiten en aanverwante instrumenten. Verschillende soorten tabulatuur komen aan bod. Deze cursus wordt gegeven door Fred Jacobs.

Barok en romantiek
Hoewel de luit veel overeenkomsten vertoont met de gitaar, is het instrument er niet de directe voorloper van. Daarom behandelt de deze cursus historische gitaren, en specifiek de techniek en het repertoire van de barok- en romantische gitaar. De docent van deze cursus is Izhar Elias. 

Flamenco
Flamenco hangt sterk samen met het Spaanse klassieke gitaarrepertoire. Vanwege het geringe verschil tussen de instrumenten die traditioneel door zowel flamenco- als klassieke gitaristen worden gebruikt, zijn de stijlen nauw met elkaar verbonden. De flamencolessen worden gegeven door Eric Vaarzon Morel.

Elektrische gitaar
Daarnaast wordt de gitaar tegenwoordig sterk geassocieerd met de populaire cultuur. Daarom is het belangrijk dat studenten een basale kennis van de elektrische gitaar in pop en jazz verwerven. Dat verbreedt de mogelijkheden van de student en biedt een beter begrip van het instrument in het algemeen. Dit is vooral belangrijk in lessituaties, of het nu in een privépraktijk is of op een muziekschool. Docent elektrische gitaar is Hans Kunneman.

 

Toelatingseisen
Selectie van de kandidaten voor het toelatingsexamen geschiedt na beoordeling van een video-opname door de toelatingscommissie. De opname moet voor 1 februari digitaal via het aanmeldingsformulier worden ingestuurd. Het repertoire voor de video is een gevarieerde selectie van maximaal 15 minuten uit het vereiste toelatingsrepertoire.

Toelatingsrepertoire

Het toelatingsexamen bestaat uit:

  • 20-25 minuten muziek in verschillende stijlen uit verschillende perioden. 
  • een kort gesprek over de opleiding van de kandidaat tot nu toe en de mogelijkheden tot toelating op het CvA 

NB: alle stukken dienen uit het hoofd te worden gespeeld.

De student legt zich toe op de verdere beheersing van alle aspecten van het gitaarspel. Na twee jaar is de student op het hoogste niveau inzetbaar in de professionele muziekpraktijk als solist en als kamermusicus.

Toelatingseisen
Selectie van de kandidaten voor het toelatingsexamen geschiedt na beoordeling van een video-opname door de toelatingscommissie. De opname moet voor 1 februari digitaal via link of bestanden worden ingestuurd. Het repertoire voor de video is een gevarieerde selectie van maximaal 15 minuten uit het vereiste toelatingsrepertoire.

Toelatingsrepertoire

  1. De kandidaat verzorgt een programma van 25-30 minuten met muziek van verschillende stijlen uit verschillende perioden. 
  2. De kandidaat stuurt voor 1 februari het studiesecretariaat van het CvA een repertoirelijst toe met een programmavoorstel voor het toelatingsexamen. In dit programma komen diverse stijlen aan de orde. Het programmavoorstel wordt beoordeeld door de toelatingscommissie. Eventueel worden wijzigingen aangebracht. Een programma-indicatie en eisen zijn opvraagbaar bij de vakgroepvertegenwoordiger.
  3. Wanneer een student kiest voor een specialisatie, dient dit in het toelatingsexamenprogramma te worden opgenomen. Daarbij valt te denken aan:
  • hedendaags repertoire
  • historische uitvoeringspraktijk
  • kamermuziek

Gabriel Bianco ​​​​hoofdvak
Izhar Elias historische gitaar, kamermuziek
Fred Jacobs luit, renaissancegitaar
Eric Vaarzon Morel flamenco
Marion Schaap methodiek

Delen