Zang

Het hoge niveau van lesgeven en de toewijding van de docenten en studenten maakt de afdeling Zang klassiek al van oudsher tot een geliefde plek voor jonge zangeressen en zangers. Veel van onze alumni drukken hun stempel op de muziekpraktijk in en buiten Nederland.

Vooral in de eerste jaren van de bacheloropleiding staan de vocaaltechnische en ambachtelijke ontwikkeling en de artistieke groei van de zangstudent centraal. Iedere student krijgt wekelijks één uur zangles (vooropleiding drie kwartier) en drie kwartier correpetitie (vooropleiding een half uur), plus jaarlijks een aantal groepslessen van de eigen hoofdvakdocent. De zangstudenten volgen taal-/dictielessen in Duits, Frans en Italiaans. Er is veel aandacht voor de fysieke en theatrale kant van het zingen; zo volgen de studenten cursussen Physical Acting, Drama, Movement, Feldenkrais en Alexandertechniek. In het tweede en/of derde bachelorjaar wordt er uitgebreid aandacht besteed aan het geven van zangles.

Gedurende de zangstudie worden in verschillende jaarlijkse projecten specifieke aspecten van het vak en het repertoire belicht en uitgediept, vaak in samenwerking met andere afdelingen van het conservatorium. Maandelijks is er een zangavond waarop de studenten hun repertoire kunnen uitvoeren voor publiek. Jaarlijks geven Alexander Oliver en Hein van Eekert de cursus 'The Great Singers', waarin een groot aantal zangers en zangeressen uit het (recente) verleden de revue passeren. Verder zijn er jaarlijks masterclasses van gasten zoals Margreet Honig, Anne Murray en Eva Maria Westbroek. Ira Siff is vaste gastdocent van de zangafdeling.

In bachelorjaar 1 en 2 volgen de studenten de cursus Liedklas. Onder leiding van Pierre Mak wordt in twee periodes gewerkt aan interpretatie, tekstbehandeling, expressie en samenspel. In elk van de beide periodes staat Duits, Frans dan wel Engels/Amerikaans repertoire centraal. De periodes worden steeds afgesloten met een Liedconcert.

In bachelor 3 werken de studenten in de operaklas met Roberta Alexander en Alexander Oliver aan operarepertoire; deze werkperiode wordt afgesloten met een semi-geënsceneerde uitvoering.

In bachelor 4 volgen de studenten de oratoriumklas. Onder leiding van Pierre Mak wordt ingegaan op de specifieke (stijl)kenmerken, en gewerkt aan de interpretatie van het oratoriumrepertoire. De oratoriumklas wordt afgesloten met een concert.

Ook ensemblezang maakt deel uit van het studieprogramma: tijdens projecten, zoals het verplichte koorproject in het derde jaar, wordt hier aandacht aan besteed. Tevens kunnen studenten vanuit het conservatorium toelating doen voor een stagetraject bij het Groot Omroepkoor.

Aanmelding, voorselectie en auditie
Een voorselectie van de kandidaten voor het toelatingsexamen geschiedt middels beoordeling door de toelatingscommissie van video-opnames van representatief repertoire. Dit repertoire is gelijk aan dat voor de live-auditie; zie hieronder. De deadline voor aanmelding, en voor het inzenden van de video’s, is 1 februari. De geselecteerde kandidaten ontvangen een uitnodiging voor een live-auditie.

Klik hier voor de data van van de live-audities

Kijk voor de live-audities zorgvuldig naar de specifieke toelatingseisen en bereid je goed voor.
De eisen zijn:

  • twee liederen en twee aria’s (oratorium, opera), uit het hoofd te zingen, in verschillende stijlen (barok, klassiek, romantisch, hedendaags), in drie verschillende talen, waarvan één in het Italiaans
  • een kort gedicht of (literaire) tekst naar keuze, uit het hoofd voor te dragen
  • een gesprek over je motivatie voor het volgen van een zangopleiding aan het CvA
  • een goede vocale basis

In de tweejarige masteropleiding Zang klassiek vormen overtuigende muzikale en artistieke kwaliteiten en uitstekende vocaaltechnische en ambachtelijke vaardigheden het uitgangspunt voor verdere ontwikkeling en verdieping. Iedere student krijgt wekelijks één uur zangles en 45 minuten correpetitie, plus jaarlijks een aantal groepslessen van de eigen hoofdvakdocent. Gerelateerd aan het repertoire waaraan wordt gewerkt krijgen de zangstudenten dictielessen in Duits, Frans en Italiaans. Er is veel aandacht voor de theatrale en fysieke kant van het zingen; zo volgen de studenten wekelijkse lessen Drama, en kunnen ze deelnemen aan lessen in Physical Acting, Movement, Feldenkrais en Alexandertechniek. Een groot aanbod aan master-keuzevakken geeft hen de gelegenheid hun kennis en vaardigheden te verdiepen en te verbreden. Middels een masteronderzoek verdiepen ze zich in een onderwerp gerelateerd aan hun toekomstige praktijk. Na de masterstudie zijn studenten op het hoogste niveau inzetbaar in de professionele muziekwereld.

Gedurende de masterstudie worden in verschillende jaarlijkse projecten specifieke aspecten van het vak en het repertoire belicht en uitgediept, vaak in samenwerking met andere afdelingen van het conservatorium. Maandelijks is er een zangavond waarop de studenten hun repertoire voor een publiek kunnen uitvoeren. Jaarlijks geven Alexander Oliver en Hein van Eekert de cursus 'The Great Singers', waarin een groot aantal zangers en zangeressen uit het (recente) verleden de revue passeren. Verder zijn er jaarlijks masterclasses van gasten zoals Margreet Honig, Anne Murray en Eva Maria Westbroek. Ira Siff is vaste gastdocent van de zangafdeling.

In de beide masterjaren werken de studenten in de operaklas met Roberta Alexander en Alexander Oliver aan operarepertoire; deze werkperiode wordt afgesloten met een semi-geënsceneerde uitvoering.
Daarnaast kunnen de zangstudenten deelnemen aan de cursussen Liedklas en Oratoriumklas. Onder leiding van Pierre Mak wordt ingegaan op specifieke (stijl)kenmerken, en gewerkt aan interpretatie, tekstbehandeling, expressie en samenspel. De verschillende periodes van de Liedklas en Oratoriumklas worden afgesloten met een concert.

Toelating
Een voorselectie van de kandidaten voor het toelatingsexamen geschiedt middels beoordeling door de toelatingscommissie van video-opnames van representatief repertoire. Dit repertoire is gelijk aan dat voor de live-auditie; zie hieronder. De deadline voor aanmelding, en voor het inzenden van de video’s, is 1 februari. De geselecteerde kandidaten ontvangen een uitnodiging voor een live-auditie.

Kijk voor de live-audities zorgvuldig naar de specifieke toelatingseisen en bereid je goed voor. De eisen zijn als volgt:

  • de kandidaat heeft een bachelorstudie zang met goed gevolg afgerond
  • een programma van tenminste 30 minuten muziek, verdeeld over tenminste twee van de drie categorieën Lied, oratorium, opera, uit verschillende stijlperiodes. Het programma dient naast een werk in de moedertaal van de kandidaat tenminste drie vreemde talen te bevatten. Tijdens de auditie maakt de commissie een keuze uit de aangeboden werken.
  • een kort gedicht of (literaire) tekst naar keuze, uit het hoofd voor te dragen
  • een gesprek over je motivatie voor het volgen van een zangopleiding aan het CvA, inclusief je gedachten over een mogelijk onderwerp voor een masteronderzoek
  • een uitstekende vocale basis en overtuigende muzikale en artistieke kwaliteiten

Arnold Marinissen studieleider 
Sasja Hunnego hoofdvak
Jeanne-Michèle Charbonnethoofdvak
Selma Harkink hoofdvak
Pierre Mak liedklas en oratoriumklas
Roberta Alexander operaklas
David Bollen coach
Mirsa Adami coach
Phyllis Ferwerda coach
Flavio Aulino Italiaanse dictie
Valentina di Taranto Italiaanse dictie
Muriel Corradini Franse dictie
Sára Gutvill Duitse dictie
Virág Deszö fysiek theater
Fajo Jansen beweging
Gilles Rullmann Alexandertechniek
Michael Tweed-Kent Feldenkrais 
Meisje Barbara Hummel drama master
Elsina Jansen drama master
Lotte Pierik drama bachelor
Ragnhild Rikkelman drama bachelor
Edu Rojas gastdocent drama
Alexander Oliverhistorische ontwikkeling en operaklas
Claron McFaddencoach modern repertoire
Sinan Vuralmethodiek & stage
Ira Siff vaste gastdocent

Delen