Trompet

Dit is een allround studieprogramma waarin zoveel mogelijk aspecten van het vak worden aangeboden:
* individuele hoofdvakles (techniek, etudes en repertoire uit alle perioden)
* methodiek (onderwijskunde)
* kamermuziek en ensembles, gegeven door diverse docenten
* orkestrepertoire, orkestklas en deelname aan orkestprojecten

De orkestklas vindt wekelijks plaats waarbij met de gehele kopergroep gewerkt wordt aan de relevante passages in het gehele orkestrepertoire.

Toelatingseisen
Selectie van de kandidaten voor het toelatingsexamen geschiedt na beoordeling van een video-opname door de toelatingscommissie. De opname moet voor 15 februari digitaal via het aanmeldingsformulier worden ingestuurd.

Twee voordrachtstukken uit verschillende stijlperioden. Onderstaande werken dienen slechts als richtlijn:
* J. Haydn - Trompetconcert in Es
* J.N. Hummel - Trompetconcert in Es/E
* B. Martinu - Sonatine
* J.G. Pennequin - Morceau de concert
* G. Parès - Fantaisie-Caprice
* P. Hindemith - Sonate
* G. Enescu - Légende

Eén uitdagende etude, bijvoorbeeld:
* J.B. Arban - derde deel, verzamelde etudes
* T. Charlier - 36 études trancendantes
* N. Bousquet - 36 celebrated studies
of een werk voor trompet solo, bijvoorbeeld:
* V. Persichetti - Parable
* O. Ketting - Intrada

Gedurende de masteropleiding staan verdieping en verbreding van de hoofdvakstudie centraal. De studie is flexibel ingericht en de student wordt geacht een persoonlijk studietraject voor zichzelf uit te stippelen.

Toelatingseisen
Selectie van de kandidaten voor het toelatingsexamen geschiedt na beoordeling van een video-opname door de toelatingscommissie. De opname moet voor 15 februari digitaal via het aanmeldingsformulier worden ingestuurd.

1. De kandidaat verzorgt een programma dat niet langer mag duren dan 30 minuten. Hij/zij dient minstens één stuk uit het hoofd te spelen.
2. De kandidaat stuurt voor 15 februari het studiesecretariaat van het CvA een repertoirelijst toe met een programmavoorstel voor het toelatingsexamen. In dit programma komen diverse stijlen aan de orde. Het programmavoorstel wordt beoordeeld door de toelatingscommissie. Eventueel worden wijzigingen aangebracht. Een programma-indicatie en eisen zijn opvraagbaar bij de vakgroepvertegenwoordiger.
3. Het programma moet minstens een werk voor solotrompet bevatten, dat uit het hoofd dient te worden gespeeld. Kandidaten wordt aangeraden trompetten in verschillende stemmingen te gebruiken tijdens de auditie, waaronder de piccolotrompet, indien mogelijk.

Ad Welleman vakgroepvertegenwoordiger & hoofdvak
Theo Wolters hoofdvak
Miroslav Petkov hoofdvak
Omar Tomasoni hoofdvak

Delen