Studierichting Toetsinstrumenten

De studierichting Toetsinstrumenten leidt klavecinisten, fortepianisten, pianisten en organisten op tot uitvoerende musici op excellent niveau, met uitstekende beroepsperspectieven in de (internationale) muziekwereld. Op het Conservatorium van Amsterdam studeer je in een creatieve omgeving waarin de nieuwste ontwikkelingen op de voet worden gevolgd en er volop ruimte is om eigen interesses te volgen en experimenten aan te gaan. Een hooggekwalificeerd docententeam staat daarbij garant voor een veelzijdig en prikkelend studieklimaat. Niet voor niets bevinden zich onder de studenten veel prijswinnaars van internationaal gerenommeerde concoursen en maken veel alumni carrière op gerenommeerde podia in binnen- en buitenland.

Hoofdvakken

De studierichting Toetsinstrumenten biedt de volgende hoofdvakken:

die opleiden tot de volgende diploma’s:

  • Bachelor of Music
  • Master of Music

Daarnaast zijn er vooropleidingen voor de bachelor- en masterstudies. Speciaal voor jongeren die al toe zijn aan onderwijs op conservatoriumniveau is er de Sweelinck Academie, de nationale opleiding voor jong toptalent van 8-18 jaar.

De studierichtingen werken onderling nauw samen, waardoor de studenten kunnen profiteren van een rijkgeschakeerd curriculum. De vakgroepen klavecimbel, fortepiano en orgel zijn stevig ingebed in de afdeling Oude Muziek.

Multidisciplinaire studies
De masterfase biedt ook verschillende multidisciplinaire profielen, zoals: ‘Early keyboards’, een combinatiestudie met een keuze uit de vakken clavichord, klavecimbel, orgel, fortepiano, basso continuo en improvisatie.

Gespecialiseerde masterstudie
Daarnaast bestaat de gespecialiseerde masterstudie Repetiteurship instrumentaal.

Masterstudenten kunnen zich binnen hun hoofdvak ook verdiepen in kamermuziek, nieuwe muziek, historische toetsinstrumenten of improvisatie. Studenten die zich specialiseren in nieuwe muziek kunnen daarbij samenwerken met compositiestudenten in projecten zoals Score Collective en het Creative Performance Lab, waarbij studenten worden uitgedaagd nieuwe muzikale concepten, multimediale performances en multidisciplinaire projecten te ontwikkelen.

Curriculum

Het curriculum spitst zich toe op de beroepspraktijk van de hedendaagse toetsinstrumentalist. Door middel van een breed scala aan werkvormen - wekelijks individuele lessen, workshops, groepslessen, repertoireklassen (op verschillende instrumenten en met uiteenlopend repertoire), faculty classes en masterclasses door vooraanstaande musici uit binnen-  en buitenland -  ontwikkelen de studenten hun kennis van de verschillende instrumenten en het daarbijbehorende repertoire en de uitvoeringspraktijk. Ze krijgen de kans te werken met alle docenten van de afdeling en volop te putten uit het artistieke en intellectuele potentieel van de hogeschool.

Daarbij gaan theorie en praktijk hand in hand. In het vak ‘Keyboard musicianship’ traint de student onmisbare vaardigheden zoals prima-vistaspel, praktische harmonie, transpositie en improvisatie.  In vakken op het gebied van theorie en geschiedenis wordt een direct verband gelegd met de werken die de student op het programma zet. Gedurende de opleiding  wordt zo de verbinding tussen theoretische en historische kennis en de uitvoering op het podium steeds verder uitgediept. Via projecten komen de studenten in aanraking met kennis en inzichten van diverse andere afdelingen.

Samenspel

Goed ontwikkelde samenspelvaardigheden zijn in de huidige beroepspraktijk van het allergrootste belang. Daarom wordt op het Conservatorium van Amsterdam  een belangrijke plaats ingeruimd voor ensemblespel in al zijn facetten, van duospel en liedbegeleiding tot grote kamermuziekensembles en het CvA Symfonieorkest en het Sweelinck Barokorkest. Onderdeel van het curriculum in de bachelorfase is een intensief kamermuziekprogramma waarin studenten volop de kans krijgen zich te oriënteren op alle mogelijke ensemblevormen en stijlperioden, tot aan de allernieuwste muziek toe.

Faciliteiten

Onderwijs op hoog niveau vereist ook een studieomgeving van hoge kwaliteit. Daarom hebben studenten op het Conservatorium van Amsterdam instrumenten en faciliteiten van topniveau tot hun beschikking. Het conservatorium bezit een ruime collectie klavecimbels en clavichords, Weense, Franse en Engelse fortepiano’s en historische vleugels uit de Sweelinck Collectie. In de professioneel uitgeruste concertzalen van het conservatoriumgebouw staan Steinway-concertvleugels en de leslokalen beschikken over Steinway-vleugels. Organisten maken gebruik van de beroemde historische orgels in Amsterdam, Haarlem en Alkmaar.
Daarnaast zijn er akoestisch uitgebalanceerde studiekamers in het instituut en uitstekende studiefaciliteiten op de locaties met bijzondere historische instrumenten.

Voorbereiding op de beroepspraktijk

Al tijdens de opleiding staan de studenten met één been in de beroepspraktijk en leveren ze een actieve bijdrage aan het artistieke klimaat van de opleiding. Ze geven concerten in de zalen van het conservatorium, maar presenteren zich ook in concertseries in het Concertgebouw , het Muziekgebouw aan ’t IJ en andere podia in en buiten Amsterdam. Daarnaast krijgen ze bij gelegenheid de kans via audities te soleren met het Symfonieorkest van het Conservatorium van Amsterdam, of het Sweelinck Barokorkest, die een paar maal per jaar onder leiding van gerenommeerde dirigenten uit binnen- en buitenland werken aan een ambitieus programma waarmee in zalen door heel Nederland wordt opgetreden.

Instrumenten van het NMF in bruikleen

Het CvA streeft naar een mooi en compleet instrumentarium. De studierichting Toetsinstrumenten is heel gelukkig dat het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds twee instrumenten uit hun collectie in bruikleen op het conservatorium heeft geplaatst. Daarmee maakt het NMF deze instrumenten toegankelijk voor een grote groep getalenteerde en geïnteresseerd studenten. Het NMF is positief over de manier waarop op het CvA het gebruik van historische instrumenten en de inherente uitvoeringspraktijk integreert in de verschillende opleidingen van toetsinstrumentalisten.

Het oudste van de twee is een zeldzame, originele Weense fortepiano uit 1795, een heel waardevol instrument.
Daarnaast is er een rechtsnarige Bechstein uit 1864 geplaatst, een ideaal instrument voor pianostudenten om repertoire op te spelen van Brahms of tijdgenoten.

Delen