Directie

De afdeling directie aan het Conservatorium van Amsterdam biedt de afstudeerrichtingen orkestdirectie, koordirectie en directie harmonie/fanfare. De afstudeerrichting orkestdirectie richt zich in de bachelorfase op de veelzijdige amateur- en semi-professionele praktijk en in het masterprogramma op de praktijk van de beroepsorkesten en -ensembles De basis van het studieprogramma koordirectie vormt een grondige studie van zowel technische vaardigheden als van het koorrepertoire door de eeuwen heen. De afstudeerrichting directie harmonie/fanfare richt zich op het leidinggeven aan blaasorkesten in de amateursector.

Koor- en orkestdirectieproject

Studieleider directie
Pierre Volders

Vakgroepvertegenwoordigers
Ed Spanjaard orkestdirectie
Maria van Nieukerken koordirectie
Danny Oosterman directie harmonie/fanfare

Delen