Fortepiano

Het curriculum bestaat uit:

 1. solowerken
 2. kamermuziek
 3. Historische uitvoeringspraktijk: literatuurstudie 1750 tot 1850
 4.  stemmen van het instrument
 5. onderhoud en afregelen van het instrument
 • onderdelen 1 en 2 worden in individuele lessen gegeven; 2 ook in projectvorm
 • onderdeel 3, 4 en 5 zijn klassikale lessen door diverse docenten
 • onderdeel 3 is een klassikale workshop en wordt afgesloten met een scriptie of werkstuk

Toelatingseisen
Selectie van de kandidaten voor het toelatingsexamen geschiedt na beoordeling van een video-opname door de toelatingscommissie. De opname moet voor 1 februari digitaal via het aanmeldingsformulier worden ingestuurd. Het repertoire voor de video is een gevarieerde selectie van maximaal 15 minuten uit het vereiste toelatingsrepertoire.

Toelatingsrepertoire

 • twee sonates uit de klassieke of voorklassieke periode (bijvoorbeeld Haydn, C.Ph.E. Bach, Mozart, Beethoven, Dussek, Clementi) waarvan tenminste één uit de 18e eeuw
 • een etude (bijvoorbeeld Czerny op. 299, Cramer, Clementi, Chopin)
 • een voordrachtstuk uit de vroegromantiek: variatieset, fantasie, rondo, scherzo, bagatellen, ballade etc.

De actieve student streeft naar een uitgebalanceerde en ontwikkelde muziekpersoonlijkheid en informeert zich zo breed mogelijk. In het masterprogramma wordt een combinatie van muzikale en contextuele informatie verworven. Van de student wordt een actieve interesse verwacht in kamermuziekprojecten, historische uitvoering en masterclasses. Hij/zij is in staat tot interpretatie van muziekstukken; hij/zij zoekt minder bekend repertoire en voert dat uit. De student is in staat tot het zelfstandig beoordelen van de kwaliteit van publicaties en neemt deel aan discussies over vraagstukken betreffende de historische uitvoeringspraktijk. Solo-uitvoeringen, ensemblespel en musicologisch onderzoek, binnen en buiten de school, maken deel uit van de beoordelingen. De student zorgt voor kwalitatief hoogwaardige programmatoelichtingen bij examens en recitals, die beoordeeld worden als onderdeel van het examen.

Toelatingseisen
Selectie van de kandidaten voor het toelatingsexamen geschiedt na beoordeling van een video-opname door de toelatingscommissie. De opname moet voor 1 februari digitaal via het aanmeldingsformulier worden ingestuurd. Het repertoire voor de video is een gevarieerde selectie van maximaal 15 minuten uit het vereiste toelatingsrepertoire.

De kandidaat moet over een zeer ruime ervaring op de fortepiano beschikken en in het bezit zijn van een bachelordiploma met eindcijfer 8 (of vergelijkbaar niveau).

Toelatingsrepertoire
De kandidaat bereidt een programma voor waarin alle stijlperioden aan bod komen: vroegklassiek (C.Ph.E. Bach en tijdgenoten), klassiek (Haydn, Mozart, Beethoven en tijdgenoten), vroegromantiek (Schubert, Mendelssohn en tijdgenoten) en romantiek (Schumann, Chopin, en tijdgenoten). Hieruit kiest de commissie een programma van dertig minuten.

Delen