Verplichte Engelse taaltest

De lessen aan het Conservatorium van Amsterdam worden in het Nederlands of Engels gegeven. Daarom moet elke student aan het CvA zowel passief als actief de Nederlandse of de Engelse taal beheersen. Studenten die geen Engels (of Nederlands) spreken, kunnen niet worden toegelaten tot het Conservatorium van Amsterdam.

Kandidaten uit niet-Engelstalige landen buiten de EU dienen een IELTS- of TOEFL-certificaat met een voldoende score te overleggen. De minimumscores worden hieronder genoemd. Het TOEFL- of IELTS-diploma dient samen met de aanmeldingspapieren voor het toelatingsexamen te worden ingestuurd. Bij het ontbreken van het certificaat of bij een onvoldoende score kan de kandidaat niet worden ingeschreven als student.

Kandidaten uit niet-Engelstalige EU-landen kunnen worden uitgezonderd van de IELTS- en TOEFL-eis mits Engels als examenvak in het voortgezet onderwijs met een voldoende werd afgesloten. Bewijs hiervan dient bij de aanmeldingspapieren te worden gevoegd. De overige kandidaten uit niet-Engelstalige EU-landen dienen een IELTS- of TOEFL-certificaat te overleggen.

Minimumscores

Minimumscores IELTS:
Bij toelating tot vooropleiding: 5,0
Bacheloropleiding: 6,0
Masteropleiding: 6,0
Aassociate Degree: 6,0

Minimum totaalscore TOEFL*:
TOEFL Internet-based test (iBT): 64
TOEFL Computer-based test (CBT): 180
TOEFL Paper-based test (PBT): 507

ETS-code: 7710

Informatie over de TOEFL- en IELTS-test: www.toefl.org of www.ielts.org.
Voor meer informatie over de testscores zie ons taalbeleid.

Delen