Veelgestelde vragen

Geldt de geadviseerde leeftijdsgrens van 30 jaar ook voor compositie?
Voor componisten wordt een flexibele leeftijdsgrens gehanteerd, hoewel kandidaten boven de 35 jaar in de praktijk niet vaak meer worden toegelaten.

Zijn er specifieke vereisten wat betreft de in te sturen composities en de lengte hiervan?
Nee, de enige vereiste is dat het om drie composities gaat die representatief zijn voor je werk.

Waaruit bestaat het toelatingsgesprek?
Het gesprek vindt plaats met enkele docenten van de vakgroep compositie. Je ingestuurde werk wordt besproken en er wordt gesproken over je artistieke en persoonlijke doelen in relatie tot de opleiding, je achtergrond/vooropleiding, je motivatie, je verwachtingen en overige zaken die jij of de docenten relevant achten om te bespreken.

Waaruit bestaat het theorie-examen, is een (complexere) analyse deel van het examen?
Hier vind je een goed voorbeeld van een theorietest zoals deze afgenomen wordt. Een complexe analyse maakt geen deel uit van de toelating. Alleen bachelorkandidaten moeten de theorietest afleggen.

Moet je als componist een instrument kunnen bespelen?
Een of meerdere instrumenten kunnen bespelen zal je zeker van nut nu zijn tijdens je studie en bij het componeren, maar is bij toelating geen harde eis. Vanaf het eerste jaar van je studie zul je in ieder geval bijvak piano moeten volgen, als minimale basis die je in een instrument moet hebben.

Delen