Bachelor Compositie

In de bachelor ontwikkelen studenten hun compositorische talenten. Daarbij staat het eigen werk van de student centraal: in welke stijl of welk genre je ook wilt componeren, het lesprogramma is erop gericht je kwaliteiten en vaardigheden verder te verdiepen. 

Studenten krijgen wekelijks individuele compositielessen van twee docenten. In deze lessen bespreek je je eigen composities met de docent. Dit kunnen vrije composities zijn, maar ook compositieprojecten die voor de bachelorstudenten worden georganiseerd. Dat zijn bijvoorbeeld composities voor instrumenten van andere afdelingen van het CvA, composities voor ensemble of orkest, composities voor een voor een dansvoorstelling met de SNDO, een musical met studenten Kleinkunstacademie of een productie maken met studenten van de Amsterdam Electronic Music Academy.

In de eerste twee jaar van de bachelorstudie ligt de nadruk op de basisvaardigheden van compositie in de breedste zin van het woord. De vier kernvakken zijn:

 • Fundamentals
 • Muziekproductie
 • Elektronische muziek
 • Instrumentatie

In het derde en vierde jaar van de studie wordt het curriculum meer toegesneden op de individuele wensen en focus van de student. Naast het componeren en het werken aan compositieprojecten kun je kiezen uit een gevarieerd aanbod aan keuzevakken, zoals:

 • Live Electronics
 • Compositie Filmmuziek
 • Advanced Rhythm
 • Virtual Orchestration
 • Transdisciplinary Approaches: Composing Time and Space
 • Musical Texture

Examen
De compositiestudie wordt afgesloten met uitvoeringen van eigen werk tijdens het Composers' Festival Amsterdam en een mondeling examen.

Toelatingseisen
Uiterlijk 1 februari dient het volgende materiaal ingestuurd te zijn:

1. motivatiebrief (pdf)

2. digitaal portfolio, één zipfile via wetransfer(of iets vergelijkbaars; max 50 Mb) van drie tot vijf projecten (één folder per project)

 • audio, compressed (mp3)
 • beschrijving van het werk
 • partituur (optioneel) (pdf)
 • video, compressed (optioneel) (mov, mp4)
 • aanvullende info (optioneel) (foto's, patches, code etc.)

3. links (optioneel)
Links naar filmpjes in hoge resolutie of soundfiles kunnen in het digitale aanmeldingsformulier worden gezet.

Delen