Colofon / Disclaimer

Auteurs- en beeldrecht / copyright

Alle rechten voorbehouden. 

Niets op deze internetsite mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Copyrights van tekst en beeld berusten bij de AHK en de afzonderlijke auteurs/fotografen.

Fotografie website
Jonathan Andrew, Lisa van Bennekom, Reinout Bos, Co Broerse, Bob Bronshoff, Govert Driessen, Coco Duivenvoorde, Bureau 81, Claudia Hansen, Kyra Hehenkamp, Hans Hijmering, Jan Hordijk, Nine IJff, Jassir Jonis, Jaap van der Kleijn, Ronald Knapp, Jaap Kroon, Thomas Lenden, Hanne Nijhuis, Roelof Rump, Daria Scagliola en Stijn Brakkee, Mylène Siegers, Rosanne ter Steege, Annelies van der Vegt, Toon Vieijra, Parcifal Werkman en Froukje Wilming.

Links

Het aanbrengen van een hyperlink naar webpagina's van deze site is toegestaan, op voorwaarde dat de webredactie hier vooraf van op de hoogte is gesteld.

Deze site bevat links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de bezoeker opgenomen. De AHK kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites.

Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De AHK is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Webredactie

Conservatorium van Amsterdam
Oosterdokskade 151
1011 DL Amsterdam
020 - 527 75 50
cva-webredactie@ahk.nl

Delen