Klarinet

Naast de hoofdvaklessen verzorgen de docenten groepslessen. De studenten volgen bovendien lessen orkestspel. De diverse hoofdvaksecties organiseren voorts geregeld workshops en masterclasses. Naast de orkestprojecten worden er speciale blazers- en kamermuziekprojecten georganiseerd.

Toelatingseisen
Selectie van de kandidaten voor het toelatingsexamen geschiedt na beoordeling van een video-opname door de toelatingscommissie. De opname moet voor 1 februari digitaal via het aanmeldingsformulier worden ingestuurd. Het repertoire voor de video is een gevarieerde selectie van maximaal 15 minuten uit het vereiste toelatingsrepertoire.

Toelatingsrepertoire

  • twee etudes met verschillende speeltechnieken, te kiezen uit: P. Jeanjean - Etudes progressives et mélodiques, waarvan nr. 2 verplicht, en een andere uit bijvoorbeeld Gambaro - 21 caprices of Cavallini - 30 caprices
  • twee sonates of concerten, vrij te kiezen; bijvoorbeeld Weber, Saint-Saëns, Milhaud, Stamitz, Kramer-Krommer etc.
  • mineur- en majeurtoonladders t/m twee kruisen en twee mollen
  • gebroken drieklanken en dominant-septiemakkoorden

Na de tweejarige masteropleiding zijn studenten op het hoogste niveau inzetbaar in de professionele muziekwereld.

Toelatingseisen
Selectie van de kandidaten voor het toelatingsexamen geschiedt na beoordeling van een video-opname door de toelatingscommissie. De opname moet voor 1 februari digitaal via het aanmeldingsformulier worden ingestuurd. Het repertoire voor de video is een gevarieerde selectie van maximaal 15 minuten uit het vereiste toelatingsrepertoire.

Toelatingsexamen
De kandidaat verzorgt een programma dat niet langer mag duren dan 30 minuten. Hij/zij dient minstens één stuk uit het hoofd te spelen. Het te spelen programma is geheel vrij te kiezen. Echter, de te spelen stukken dienen van hoog niveau te zijn en op hoog niveau gespeeld te worden.

Toelatingsrepertoire
Minimaal drie werken, zoals sonates, concerten en/of solostukken. Voorbeelden van componisten zijn: Mozart, Weber, Poulenc, Widmann, Stravinsky, Francaix, Nielsen etc.
Bij de studierichting Orkestspel uit Introductie, thema en variaties van G. Rossini het gedeelte thema met variaties. Een programma-indicatie en eisen zijn opvraagbaar bij de vakgroepvertegenwoordiger Tom Wolfs.

Tom Wolfs vakgroepvertegenwoordiger
Bart de Kater hoofdvak
Arno Piters hoofdvak
Johan Naus hoofdvak
Olivier Patey​​​​​​​ hoofdvak (per 1 september 2023)
Frank van den Brink historische klarinet
Davide Lattuada vaste gastdocent bijvak basklarinet

Delen