Harp

Het Nederlandse harponderwijs heeft een internationale reputatie. Erika Waardenburg is actief op het terrein van de eigentijdse muziek, in vele ensembles en op pedagogisch gebied. De door haar geleide Jong Talent-klas heeft, ook internationaal, veel succes.

Het lesprogramma omvat speciale aandacht voor orkestspel, avant-garde, historische uitvoeringspraktijk en kleine harp. Ook worden er regelmatig speciale auditietrainingen gegeven.

Toelatingseisen
Selectie van de kandidaten voor het toelatingsexamen geschiedt na beoordeling van een video-opname door de toelatingscommissie. Het repertoire voor de video-opname is gelijk aan het repertoire voor het toelatingsexamen. De opname moet voor 1 februari digitaal via het aanmeldingsformulier worden ingestuurd.

• de speeltijd van het examen is 15 minuten
• minstens één werk dient uit het hoofd gespeeld te worden
• indien het vereiste niveau nog niet bereikt is, kan de kandidaat  in de vooropleiding worden geplaatst
• toonladders en drieklanken kunnen getoetst worden
• het prima vista-spel kan getoetst worden

Het voor te bereiden programma van 25 minuten moet bestaan uit:
1. verplicht werk: C. Salzedo - Chanson dans la nuit voor harpsolo
2. etudes: twee etudes, waarvan een etude met toonladders en een etude met gebroken akkoorden
3. sonate of sonatine uit de 18e eeuw of het eerste deel van het harpconcert van G.F. Händel
4. voordrachtstukken: twee werken uit verschillende stijlperioden (19e of 20e eeuw).

De student legt zich toe op de verdere beheersing van alle aspecten van het harpspel. Na twee jaar is de student op het hoogste niveau inzetbaar in de professionele muziekpraktijk als solist, kamermusicus en orkestmusicus.

Toelatingseisen
Selectie van de kandidaten voor het toelatingsexamen geschiedt na beoordeling van een video-opname door de toelatingscommissie. Het repertoire voor de video-opname is gelijk aan het repertoire voor het toelatingsexamen. De opname moet voor 1 februari digitaal via het aanmeldingsformulier worden ingestuurd.

1. De duur van het examen is 30 minuten. Minstens de helft van het programma dient uit het hoofd te worden gespeeld.

2. De kandidaat stuurt voor 1 februari het studiesecretariaat van het CvA een repertoirelijst toe met een programmavoorstel voor het toelatingsexamen.
Het voor te bereiden programma van 45 minuten moet minimaal de volgende aspecten bevatten:
• eerste deel van een soloconcert naar keuze
• een suite van J.S. Bach of de solosonate in G van C.P.E. Bach
• een virtuoos romantisch werk
• een impressionistisch werk
• een modern werk

Erika Waardenburg vakgroepvertegenwoordiger & hoofdvak
Sandrine Chatron orkestspel & auditietraining
Miriam Overlach kamermuziek
Gwyneth Wentink ​​​​​​​vaste gastdocent

Delen