Harp

Het verkennen en overbrengen van de onbegrensde mogelijkheden en eigenschappen van de harp zitten al tientallen jaren diep verankerd in de Nederlandse harptraditie. Met een internationaal team van docenten die beschikken over een brede expertise biedt de harpafdeling aan het Conservatorium van Amsterdam een omgeving waarin studenten hun technische en muzikale mogelijkheden ten volle kunnen ontplooien en hun eigen muzikale persoonlijkheid en creatieve stem kunnen ontdekken - je wordt geen copycat. Binnen een gestructureerd studieprogramma word je gestimuleerd je toonvorming, expressie en zeggingskracht te verdiepen en je autonome muzikale identiteit te ontwikkelen. 

Naast lessen van de harpdocenten bevat het studieprogramma masterclasses door beroemde gastdocenten uit binnen- en buitenland, auditietraining, wekelijke groepslessen, acht voorspeelavonden per jaar, orkestprojecten, een jaarlijks harp-kamermuziekfestival, voorbereiding op concoursen en grensverleggende samenwerkingen met andere afdelingen van het conservatorium.

Het lesprogramma omvat speciale aandacht voor orkestspel, avant-garde, historische uitvoeringspraktijk en kleine harp. Ook worden er regelmatig speciale auditietrainingen gegeven.

Toelatingseisen
Selectie van de kandidaten voor het toelatingsexamen geschiedt na beoordeling van een video-opname door de toelatingscommissie. De opname moet voor 1 februari digitaal via het aanmeldingsformulier worden ingestuurd. Het repertoire voor de video is een gevarieerde selectie van maximaal 15 minuten uit het vereiste toelatingsrepertoire.

Toelatingsexamen

 • de speeltijd van het examen is 15 minuten
 • minstens één werk dient uit het hoofd gespeeld te worden
 • indien het vereiste niveau nog niet bereikt is, kan de kandidaat  in de vooropleiding worden geplaatst
 • toonladders en drieklanken kunnen getoetst worden
 • het prima vista-spel kan getoetst worden

Toelatingsrepertoire

Het voor te bereiden programma van 25 minuten moet bestaan uit:

 1. verplicht werk: C. Salzedo - Chanson dans la nuit voor harpsolo
 2. etudes: twee etudes, waarvan een etude met toonladders en een etude met gebroken akkoorden
 3. sonate of sonatine uit de 18e eeuw of het eerste deel van het harpconcert van G.F. Händel
 4. voordrachtstukken: twee werken uit verschillende perioden (18e/19e/20e/21e eeuw).

De student legt zich toe op de verdere beheersing van alle aspecten van het harpspel. Na twee jaar is de student op het hoogste niveau inzetbaar in de professionele muziekpraktijk als solist, kamermusicus en orkestmusicus.

Toelatingseisen
Selectie van de kandidaten voor het toelatingsexamen geschiedt na beoordeling van een video-opname door de toelatingscommissie. De opname moet voor 1 februari digitaal via het aanmeldingsformulier worden ingestuurd. Het repertoire voor de video is een gevarieerde selectie van maximaal 15 minuten uit het vereiste toelatingsrepertoire.

Toelatingsrepertoire

1. De duur van het examen is 30 minuten. Minstens de helft van het programma dient uit het hoofd te worden gespeeld.

2. De kandidaat stuurt voor 1 februari het studiesecretariaat van het CvA een repertoirelijst toe met een programmavoorstel voor het toelatingsexamen.
Het voor te bereiden programma van 45 minuten moet minimaal de volgende aspecten bevatten:

 • eerste deel van een soloconcert naar keuze
 • een suite van J.S. Bach of de solosonate in G van C.P.E. Bach
 • een virtuoos romantisch werk
 • een impressionistisch werk
 • een modern werk

Gwyneth Wentink vakgroepvertegenwoordiger & hoofdvak
Erika Waardenburghoofdvak
Sandrine Chatron orkestspel & auditietraining
Miriam Overlach kamermuziek

Delen