Fluit

Naast de hoofdvaklessen verzorgen de docenten groepslessen (onder andere repertoireklas voor fluitisten). De studenten volgen bovendien lessen orkestspel. Voorts worden er geregeld workshops en masterclasses georganiseerd en spelen de studenten naast de orkestprojecten in speciale blazersprojecten.

Vakgroepvertegenwoordiger: Kersten McCall

Selectie van kandidaten van buiten de Europese Unie voor het toelatingsexamen geschiedt na beoordeling van een video-opname door de toelatingscommissie. Overige kandidaten hoeven geen opname in te sturen. Het repertoire voor de video-opname is gelijk aan het repertoire voor het toelatingsexamen. De opname moet voor 1 februari digitaal via het aanmeldingsformulier worden ingestuurd.

Naast de hoofdvaklessen verzorgen de docenten groepslessen (onder andere repertoireklas voor fluitisten). De studenten volgen bovendien lessen orkestspel. Voorts worden er geregeld workshops en masterclasses georganiseerd en spelen de studenten naast de orkestprojecten in speciale blazersprojecten.

Toelatingseisen

• drie etudes, te kiezen uit bijvoorbeeld Th. Böhm - Etudes op. 26 of op. 32; J. Andersen - op. 15; L. Droust - Etudes célèbres
• sonate van G.F. Händel of een sonate van een vergelijkbare moeilijkheidsgraad, bijvoorbeeld J.S. Bach - sonate in g-mineur; J.M. Leclair - sonate in G-majeur
• twee voordrachtstukken naar keuze, bij voorkeur uit verschillende stijlperioden, bijvoorbeeld A. Honegger - Danse de la chèvre; Ch. M. Widor - Romance et scherzo

De student legt zich toe op de verdere beheersing van alle aspecten van het fluitspel. Na twee jaar is de student op het hoogste niveau inzetbaar in de professionele muziekpraktijk, als orkestmusicus, kamermusicus en solist.

Toelatingseisen
Selectie van kandidaten van buiten de Europese Unie voor het toelatingsexamen geschiedt na beoordeling van een video-opname door de toelatingscommissie. Overige kandidaten hoeven geen opname in te sturen. Het repertoire voor de video-opname is gelijk aan het repertoire voor het toelatingsexamen. De opname moet voor 1 februari digitaal via het aanmeldingsformulier worden ingestuurd.

1. De kandidaat verzorgt een programma dat niet langer mag duren dan 30 minuten. Hij/zij dient minstens één stuk uit het hoofd te spelen.

2. De kandidaat stuurt voor 1 februari het studiesecretariaat van het CvA een repertoirelijst toe met een programmavoorstel voor het toelatingsexamen In dit voorstel komen diverse muziekstijlen aan bod, waarbij de kandidaat zijn interesses bijzondere aandacht mag geven. Er moet in ieder geval een Nederlandse compositie op staan.

De commissie keurt het programma goed of brengt eventuele wijzigingen aan door stukken uit de repertoirelijst te kiezen. De volgende stukken geven het vereiste spelniveau aan: A. Jolivet, Chant de Linos; S. Prokofjev, Sonate; J. Ibert, Concert; J.S. Bach, Partita; W.A. Mozart, Concerten; T. Keuris, Aria.

Kersten McCall vakgroepvertegenwoordiger & hoofdvak
Vincent Cortvrint hoofdvak
Marieke Schneemann hoofdvak
Raymond Honing methodiek

Delen