Accordeon

De accordeon is een ongelooflijk veelzijdig instrument, dat zich op vele manieren een plek verworven heeft in de moderne concertpraktijk. Solo- of kamermuziek in transcripties van werken uit de renaissance, barok en de klassieke periode, of nieuwgecomponeerde hedendaagse, avant-garde, experimentele of elektronische muziek: enkelen van de belangrijkste twintigste- en eenentwintigste-eeuwse componisten schrijven of hebben geschreven voor dit instrument. Maar de accordeon heeft ook een vaste plek in veel orkestrale muziek, solistisch of als deel van de bezetting. Daarnaast is het een veelgevraagd instrument in interdisciplinaire projecten op het gebied van theater of dans - en speelt het natuurlijk een rol in allerlei soorten volksmuziek, in tango, jazz en het chanson. De accordeon is overal!

Omdat het nog een jong instrument is, is de meeste oorspronkelijke muziek voor accordeon gecomponeerd in een hedendaags idioom - dat speelt ook een grote rol in het studieprogramma van de accordeon-afdeling. Maar ook transcripties vormen een essentieel onderdeel van het repertoire en er wordt veel aandacht besteed aan kamermuziek in veel verschillende bezettingen. Er is een vruchtbare samenwerking met andere afdelingen van het Conservatorium van Amsterdam: zo worden er projecten georganiseerd met de afdelingen compositie, opera, elektronische muziek, oude muziek en jazz.

Vakgroepvertegenwoordiger: Marieke Hopman

Toelatingseisen
Selectie van de kandidaten voor het toelatingsexamen geschiedt na beoordeling van een video-opname door de toelatingscommissie. De opname moet voor 1 februari digitaal via het aanmeldingsformulier worden ingestuurd. Het repertoire voor de video is een gevarieerde selectie van maximaal 15 minuten uit het vereiste toelatingsrepertoire.

Toelatingsrepertoire
De kandidaat bereidt een programma van ongeveer 15 minuten voor met werken uit verschillende stijlperioden die verschillende kanten van de speler laten zien. Het programma moet een polyfoon werk uit de barok bevatten, tenminste één hedendaags werk dat oorspronkelijk geschreven is voor accordeon en een virtuoos stuk; dat laatste mag een oorspronkelijk werk of een transcriptie zijn. 

Suggesties voor werken:

Barok
Domenico Scarlatti - Sonates
Johann Sebastian Bach - Engelse suites, Franse suites, Wohltemperiertes Klavier
Jean Philippe Rameau - Pièces de clavecin

Hedendaags
een werk uit het oorspronkelijke accordeonrepertoire (bijvoorbeeld Toshio Hosokawa - Melodia; Torbjörn Lundquist - Partita piccola, of een werk van gelijkwaardig niveau)

Virtuoos
een virtuoos werk, oorspronkelijk of een transcriptie (bijvoorbeeld Petri Makkonen - Flight Beyond the Time; Carl Maria von Weber - Rondo brillante, of een werk van gelijkwaardig niveau) 

Geef een repertoirelijst op van de werken die je de afgelopen twee jaar hebt gespeeld.

Informatie over het masterprogramma verschijnt hier binnenkort.

Toelatingseisen
Selectie van de kandidaten voor het toelatingsexamen geschiedt na beoordeling van een video-opname door de toelatingscommissie. De opname moet voor 1 februari digitaal via het aanmeldingsformulier worden ingestuurd. Het repertoire voor de video is een gevarieerde selectie van maximaal 15 minuten uit het vereiste toelatingsrepertoire.

Toelatingsrepertoire
De kandidaat bereidt een programma voor van ongeveer 25 minuten met werken uit verschillende stijlperioden. De kandidaat laat een hoog niveau van artistiek en technisch kunnen zien. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat de kandidaat kennis heeft van de uitvoeringspraktijk van de verschillende muzikale stijlen.

Het programma moet een polyfoon werk uit de barok bevatten, minstens twee hedendaagse werken die oorspronkelijk voor accordeon zijn geschreven en een virtuoos stuk; dat laatste mag een oorspronkelijk werk of een transcriptie zijn. Geef een repertoirelijst op van de werken die je de afgelopen vier jaar hebt gespeeld; zowel solo- als kamermuziekrepertoire. Geef ook een motivatie op waarin je beschrijft waar je je in de masteropleiding op wilt richten. 

Marieke Hopman vakgroepvertegenwoordiger & hoofdvak
Marko Kassl hoofdvak

Delen