Klavecimbel

Vakgroepvertegenwoordiger: Menno van Delft

Dit is een allround studieprogramma waarin repertoire uit stijlperioden van de 15e t/m de 18e en 20e/21e eeuw onderwezen wordt en waarin zoveel mogelijk aspecten van het vak worden aangeboden:

* individuele hoofdvakles (techniek, gebruik instrument, stilistisch gedifferentieerde techniek en uitvoeringspraktijk, repertoire uit verschillende stijlperioden, zoveel mogelijk op relevante instrumenten)
* lessen basso continuo, zowel individueel/praktisch als theoretisch (groepsles)
* speciale lessen voor het 20e- en 21e-eeuwse klavecimbelrepertoire
* lessen improvisatie
* theorie van het hoofdvak (stemmingen, bouw, geschiedenis, repertoire, notatie, uitvoeringspraktijk)
* mogelijkheden voor instrumentaal bijvak (orgel, pianoforte of clavichord)
* regelmatige groepslessen
* methodiek (onderwijskunde)
* kamermuziek en ensembles, gegeven door diverse docenten
* orkestrepertoire, orkestklas en deelname aan orkestprojecten.
* de Sweelinck Barokorkestklas vindt wekelijks plaats onder leiding van diverse docenten en biedt onder meer de mogelijkheid tot het werken aan klavecimbelconcerten
* regelmatige voorspeelavonden
* museum- en bibliotheekbezoek
* deelname masterclasses
* lezingen
* repetitie- en concertbezoek beroemde orkesten en ensembles

Toelatingseisen

Muziek uit diverse stijlperioden, waaronder als verplichte werken:
* een Engelse pavane & gaillarde
* een 17e-eeuws Italiaans werk
* drie delen uit een suite van een Franse componist
* J.S. Bach - een preludium en fuga uit het Wolhtemperierte Clavier (bachelor: boek 1, master: boek 2)
* D. Scarlatti - een snelle sonate
* er vindt een korte test plaats in het van blad spelen (solo en basso continuo)
* indien de kandidaat dit wenst kan hij/zij een korte improvisatie en/of een moderne klavecimbelcompositie laten horen

Na afstuderen zijn de studenten op het hoogste niveau inzetbaar in de professionele muziekwereld. De in de masteropleiding beoogde verdieping wordt bereikt doordat het repertoiregebied dat de student kiest diepgaander en uitgebreider wordt bestudeerd dan in de bacheloropleiding mogelijk is.

Toelatingseisen

1. De kandidaat verzorgt een programma dat niet langer mag duren dan een half uur. De kandidaat moet tijdens een toelatingsexamen van ongeveer een half uur blijk geven van bovengemiddelde, hoogstaande klavecinistische kwaliteiten, van een goed overzicht van het klavecimbelrepertoire en van een goede beheersing van de diverse hoofdstijlen.

2. De kandidaat stuurt voor 15 februari het studiesecretariaat van het CvA een repertoirelijst toe met een programmavoorstel voor het toelatingsexamen. In dit programma komen diverse stijlen aan de orde. Het programmavoorstel wordt beoordeeld door de toelatingscommissie. Eventueel worden wijzigingen aangebracht. Een programma-indicatie is opvraagbaar bij de vakgroepvertegenwoordiger.

Menno van Delft vakgroepvertegenwoordiger, clavichord
Olga Pashchenko 
Miklós Spanyi improvisatie
Goska Isphording hedendaags klavecimbel

Hedendaags klavecimbel

In het eerste jaar vindt een verplichte 'Inleiding tot het hedendaags repertoire' plaats. Gedurende zes weken tijdens de eerste periode wordt een overzicht gegeven van repertoire en speelwijzen.

In het tweede jaar volgt een praktische kennismaking met het hedendaagse repertoire. Gedurende zes weken tijdens het tweede periode worden studenten intensief begeleid bij het instuderen van in overleg gekozen repertoire.

Bijvak modern klavecimbel
Op basis van een bachelordiploma modern klavecimbel kan het vak als bijvak tijdens de masteropleiding gevolgd worden. Een kandidaat die niet in het bezit is van het bovengenoemde diploma moet tijdens het toelatingsexamen voor de masteropleiding enkele solowerken uit het moderne repertoire uitvoeren waaruit zijn/haar inzicht en aanleg blijkt. Tijdsduur van dit onderdeel: hoogstens 30 minuten.

Programmavoorbeeld
Jukka Tiensuu - Fantango (1984 ) 5'
Geoffrey King - White Rose (1997) 8'
Alexander Voormolen - Suite de clavecin (1921) 8'
Jacqueline Fontyn - Shadows (1973/1991) 7'

Hoofdvak modern klavecimbel
De student beschikt over specifieke kwaliteiten waarmee een eigen plaats kan worden gevonden in het muziekleven. Daartoe is een sterk persoonlijke profiel van de student ontwikkeld.

Toelatingseisen

1. De kandidaat verzorgt een programma dat niet langer mag duren dan 50 minuten. Hij/zij dient minstens één stuk uit het hoofd te spelen.
2. De kandidaat stuurt voor 15 februari het studiesecretariaat van het CvA een repertoirelijst toe met een programmavoorstel voor het toelatingsexamen. In dit programma komen diverse stijlen aan de orde. Het programmavoorstel wordt beoordeeld door de toelatingscommissie. Eventueel worden wijzigingen aangebracht.

Programmavoorbeeld:
György Ligeti - Passacaglia Ungerese (1978) 5'; Hungarian Rock (1978) 5'; Continuum (1968) 4'
Louis Andriessen - Overture to Orpheus (1982) 13'
Maurice Ohana - Carillons (1980) 6'
Erik Bergman - Energien (1970) 5'
Alexander Voormolen - Suite de clavecin (1921) 8

Delen