Piano

Het uitgebreide, rijkgeschakeerde repertoire en de rol van de piano plaatsen dit instrument in het hart van het conservatorium. Veel van de alumni van de piano-afdeling van het Conservatorium van Amsterdam zijn prijswinnaars van internationale concoursen en toonaangevende pianisten in binnen- en buitenland.

De piano-afdeling is sterk ingebed in de studierichting Toetsinstrumenten, die naast piano de hoofdvakken orgel, fortepiano, klavecimbel en clavichord omvat. Naast repertoireklassen ‘historische toetsinstrumenten’ kan de student individuele bijvakken volgen in de andere toetsinstrumenten. Ook via projecten ontwikkelen studenten kennis en vaardigheden op het gebied van het bespelen van al deze toetsinstrumenten.

Internationale topdocenten
Het hooggekwalificeerde en zeer diverse docententeam staat garant voor een studie waarin alle aspecten van het repertoire aan bod komen. Via team teaching kan de student, naast de individuele hoofdvakles, lessen volgen bij alle docenten van de afdeling. Bovendien worden ieder jaar internationaal gerenommeerde pianisten en pedagogen uitgenodigd. Zo gaven de afgelopen jaren Ferenc Rados, Robert Levin, Dmitri Bashkirov, Enrico Pace en Murray Perahia masterclasses. 

Curriculum
De bacheloropleiding Piano biedt een dynamische studieomgeving waarin pianisten zich kunnen ontwikkelen tot veelzijdige musici op een - naar internationale maatstaven - excellent niveau. Het vakkenpakket zorgt voor een sterk en samenhangend studieprogramma. In het vak ‘Keyboard musicianship’ ligt de nadruk op het opdoen van praktische vaardigheden: studenten raken vertrouwd met improvisatie, prima vista-spel en transponeren. In de laatste twee jaar van de opleiding bieden de repertoireklassen ‘historische toetsinstrumenten’ en ‘hedendaagse muziek’, in de vorm van individuele en groepslessen door experts, verdieping op het hoofdvak. Een intensief programma van groepslessen en workshops vormt een belangrijke aanvulling daarop. De inbreng van de studenten is groot: de Piano Student Council is betrokken bij de planning en organisatie van projecten en masterclasses.

Samenspel
Samenspel is een essentieel onderdeel van de opleiding. In het eerste jaar volgen pianostudenten de liedklas, waarvoor zij een vast duo vormen met een student zang. Vanaf het tweede jaar is kamermuziek een vast onderdeel van de studie; gedurende die jaren wordt de student gecoacht in ensembles met uiteenlopende bezettingen.

Voorbereiding op de beroepspraktijk
Hoewel het studieprogramma sterk gericht is op het uitvoeren van muziek, maken ook pedagogische vakken en het vak ‘Ondernemerschap’ er deel van uit. Met deze vakken krijgen de studenten een uitstekende voorbereiding op alle facetten van de toekomstige beroepspraktijk.

Na de studie
Aan het eind van de bachelorstudie is de student in staat op overtuigende wijze een openbaar recital ten gehore te brengen met muziek uit verschillende stijlperioden en in verschillende bezettingen.
Voor veel studenten is het bachelor-eindexamen het startpunt van een masterstudie op het Conservatorium van Amsterdam of in het buitenland.

Toelatingseisen
Selectie van kandidaten voor het toelatingsexamen geschiedt na beoordeling van een video-opname door de toelatingscommissie. De opname moet voor 1 februari digitaal via het aanmeldingsformulier worden ingestuurd. Het repertoire voor de video bevat een programma van ca. 30 minuten met de volgende stukken:

  • een etude van een moeilijkheidsgraad van minimaal C. Czerny - op. 740, M. Clementi - Gradus ad Parnassum, J.B. Cramer/Bülow, of een meer gevorderd niveau
  • een klassieke sonate, minimaal het eerste deel
  • één of meerdere repertoirestukken, vrije keuze

Zorg ervoor dat je video’s vanuit statisch perspectief zijn opgenomen, je handen en je gezicht laten zien en dat elk werk of opus in een afzonderlijke video wordt opgenomen. Delen van een sonate of cyclus mogen separaat worden opgenomen. Let op: knippen in delen van een sonate of cyclus is niet toegestaan. De video's moeten worden aangeleverd d.m.v. een (privé-) YouTube- of Vimeo-link.

Toelating
Voor de live-auditie bereiden kandidaten het volgende voor:

  • twee etudes van een moeilijkheidsgraad van minimaal C. Czerny - op. 740, M. Clementi - Gradus ad Parnassum, J.B. Cramer/Bülow, of een meer gevorderd niveau
  • polyfonie: een driestemmige inventie, enkele delen uit een suite, partita of een prelude en fuga uit Das wohltemperierte Clavier van J.S. Bach
  • een klassieke sonate, minimaal het eerste deel
  • twee repertoirestukken, vrije keuze, in verschillende stijlen

Het repertoire van de voorselectie mag terugkomen in de live-auditie.

In de tweejarige masterstudie staat, naast het ontwikkelen van excellente pianistische vaardigheden, het ontplooien van de artistiek onderscheidende kwaliteiten van de student centraal.

Specialisaties
Binnen het hoofdvak kunnen studenten in de masteropleiding zich profileren in bepaalde aspecten van het repertoire, zoals kamermuziek en nieuwe muziek. Ook bestaat de mogelijkheid tot het samenstellen van multidisciplinaire masterstudies met een combinatie van piano met een van de andere toetsinstrumenten van de studierichting Toetsinstrumenten.

Naast de masterstudie hoofdvak piano kan de student ook nog kiezen voor een:
Masterstudie repetiteurship, vocaal of instrumentaal
Masterstudie pianotrio

Na de studie
Aan het eind van de studie is de student toegerust voor een uitvoerende beroepspraktijk op internationaal niveau.

Toelatingseisen
Selectie van kandidaten voor het toelatingsexamen geschiedt na beoordeling van een video-opname door de toelatingscommissie. De opname moet voor 1 februari digitaal via het aanmeldingsformulier worden ingestuurd. De opname moet een programma van 30 minuten bevatten met solowerken uit minimaal twee verschillende stijlperioden.

Zorg ervoor dat je video’s vanuit statisch perspectief zijn opgenomen, je handen en je gezicht laten zien en dat elk werk of opus in een afzonderlijke video wordt opgenomen. Delen van een sonate of cyclus mogen separaat worden opgenomen. Let op: knippen in delen van een sonate of cyclus is niet toegestaan. De video's moeten worden aangeleverd d.m.v. een (privé-) YouTube- of Vimeo-link.

Toelatingsexamen

  1. Het toelatingsexamen bestaat uit een programma van minimaal vijftig minuten met solowerken uit verschillende stijlperioden. Het repertoire van de voorselectie mag terugkomen in dit programma. Vóór 1 februari stuurt de kandidaat het studiesecretariaat van het CvA een programmavoorstel toe.
  2. De kandidaat moet, behalve van een hoog technisch niveau, blijk geven van een bewuste, persoonlijke benadering van de muzikale materie. Hij/zij moet de commissie ervan kunnen overtuigen dat hij/zij niet alleen al over deze aspecten beschikt, maar dat ze ook verder te ontwikkelen zijn.

Frank van de Laar hoofdvak & vakgroepvertegenwoordiger
Naum Grubert hoofdvak
David Kuyken hoofdvak 
Frank Peters hoofdvak 
Hanna Shybayeva hoofdvak
Ralph van Raat nieuwe muziek
Olga Pashchenko historische toetsinstrumenten
Marc Pauwels methodiek
Robert Kulek duoklas

Delen