Directie harmonie/fanfare

De afstudeerrichting directie harmonie/fanfare richt zich op het leidinggeven aan blaasorkesten in de amateursector. Naast een uitgebreid pakket theoretische vakken en partituurspel bestaat de hoofdvakstudie uit de onderdelen dirigeertechniek, orkestscholing, instrumentenleer, literatuurkennis en instrumentatie. 
Een belangrijk onderdeel van de studie vormen de stagelessen, waarin onder leiding van de docent met een aantal bestaande amateurorkesten wordt gewerkt.

Vakgroepvertegenwoordiger: Danny Oosterman

Docenten

Danny Oostermanvakgroep-vertegenwoordiger & hoofdvak
Arjan Tien hoofdvak

Delen