Creative Performance Lab

Creative Performance Lab (CPL) is een masterprofiel voor studenten die zelf multidisciplinaire voorstellingen willen ontwikkelen en uitvoeren. In een intensieve samenwerking met je medestudenten maak je in elk van de twee jaren verschillende performances op het snijvlak van disciplines zoals onder meer muziek, theater, dans, video en live-electronics. Hoewel je hoofdvak de basis blijft, word je bij CPL aangemoedigd ook andere talenten in te brengen, zoals bijvoorbeeld acteren, filmen en schrijven. Met behulp van gespecialiseerde gastdocenten leer je deze vaardigheden verkennen, op operationeel niveau brengen en uiteindelijk toepassen in de performances.

Een belangrijk aspect van CPL is dat het creatieve proces grotendeels in groepsverband plaatsvindt. Je leert je eigen ideeën samen te brengen met andere ideeën uit de groep en daaruit een coherent en kwalitatief goed eindproduct te maken, elkaar te ondersteunen en feedback te geven. De performances die daaruit ontstaan, zijn uniek omdat ze het resultaat zijn van de creatieve input van de hele groep en hebben vaak een experimenteel karakter.

'Plastic' - eindpresentatie Creative Performance Lab 2019

Delen