Creative Performance Lab

Inleiding
De masteropleiding van het Conservatorium van Amsterdam bereidt je voor op een gevarieerde beroepspraktijk, waarin je als musicus op het hoogste niveau kunt functioneren. Met deze veelzijdige beroepspraktijk in het achterhoofd is er alle gelegenheid om persoonlijke richting en inhoud te geven aan je studie; het zogenaamde ‘persoonlijke masterprofiel’ (PMP).

Indien je voor je hoofdvak wordt toegelaten en vervolgens geplaatst, volgt bij de start van de masterstudie een gesprek met een studieadviseur, waarin je je persoonlijke profiel nader kunt bespreken, op basis waarvan werkafspraken worden gemaakt omtrent de invulling en facilitering van je studie.

Zo’n persoonlijk masterprofiel (PMP) kan op veel verschillende manieren worden ingevuld. Er kunnen, in goed overleg met de studieleiders, allerhande goed gemotiveerde keuzes worden gemaakt, zoals bijvoorbeeld een gerichte keuze voor de historische pendant van je instrument, voor improvisatie, het romantisch liedrepertoire, of bijvoorbeeld voor een pedagogisch profiel. En vanzelfsprekend is het ook mogelijk om je studie exclusief op je initiële hoofdvakstudie en -instrument te richten, zonder te kiezen voor een specifieke inkleuring.

Het Conservatorium van Amsterdam heeft echter ook enkele voorbeelden uitgewerkt voor een meer specifieke invulling van het persoonlijk masterprofiel dat je binnen je hoofdvakstudie kunt volgen. Deze profielen zijn samengesteld uit meerdere (keuze)vakken en modules. Voor sommige vakken en modules gelden daarbij aanvullende instapeisen. Deze vakken en modules zijn ook los van elkaar te volgen, geïntegreerd in je eigen individuele PMP, maar leiden in een bepaalde combinatie en samenhang tot een specialisme op het betreffende vakgebied. Het CvA biedt hiertoe de volgende specifieke profielen aan: Instrument in historisch perspectief, Kamermuziek, Nieuwe muziek, Orkestspel, Creative Performance Lab en Applications of Karnatic Rhythm to Contemporary Music. Voor deze profielen is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar en/of gelden specifieke instapeisen. In die gevallen maakt een aanvullende auditie of selectie deel uit van de procedure. Zo’n aanvullende auditie of selectie vindt soms pas plaats nadat je bent toegelaten en geplaatst, vlak voor de zomer (mei/juni) of in de eerste maand van het nieuwe studiejaar (september). Zie hiervoor ook de per profiel geformuleerde ‘instapeisen’.

Na afsluiting van de studie ontvang je bij je masterdiploma een addendum waarop alle doorlopen vakken/modules en studiepunten zijn vermeld. Desgewenst kan het conservatorium op grond van je studieplan en doorlopen studietraject een aanvullende verklaring omtrent je persoonlijke masterprofiel aan je diploma (Master of Music) en je diploma-addendum toevoegen. Voor vragen kun je contact opnemen met het studiesecretariaat. Zij verwijzen je zo nodig door naar de coördinator van het betreffende masterprofiel, de studieadviseur of naar een van de studieleiders.

Creative Performance Lab
Creative Performance Lab (CPL) is een masterprofiel voor studenten die zelf multi-disciplinaire voorstellingen willen ontwikkelen en uitvoeren. In een intensieve samenwerking met je medestudenten maak je in elk van de twee jaren verschillende performances op het snijvlak van disciplines zoals onder meer muziek, theater, dans, vide en live-electronics. Hoewel je hoofdvak de basis blijft, word je bij CPL aangemoedigd ook andere talenten in te brengen, zoals bijvoorbeeld acteren, filmen en schrijven. Met behulp van gespecialiseerde gastdocenten leer je deze vaardigheden verkennen, op operationeel niveau brengen en uiteindelijk toepassen in de performances.

Een belangrijk aspect van CPL is dat het creatieve proces grotendeels in groepsverband plaatsvindt. Je leert je eigen ideeën samen te brengen met andere ideeën uit de groep en daaruit een coherent en kwalitatief goed eindproduct te maken, elkaar te ondersteunen en feedback te geven. De performances die daaruit ontstaan, zijn uniek omdat ze het resultaat zijn van de creatieve input van de hele groep en hebben vaak een experimenteel karakter.

De CPL-cursus bestaat uit vier producties per jaar, die allemaal resulteren in één of meer uitvoeringen, met daarnaast een aantal zgn. bootcampsessies, waarin aandacht wordt besteed aan repertoire in context, productie en publiciteit, of specifieke kennis en vaardigheden in relatie tot een bepaald project.

De inhoud van de producties wordt grotendeels bepaald door de inbreng en interesses van de deelnemende studenten. Tijdens het maak- en uitvoeringsproces word je door gespecialiseerde docenten begeleid. Je leert het creatieve proces te benaderen op een conceptueel niveau en het thema van ieder project te ontwikkelen, uit te werken en over te brengen. Ook word je gecoacht in de productionele en organisatorische aspecten van de productie. In de loop van de cursus worden de performances steeds iets groter opgezet; de performance aan het eind van het tweede masterjaar wordt buiten school uitgevoerd en gepromoot.

Creative Performance Lab is bedoeld voor nieuwsgierige en creatieve studenten die bereid zijn om intensief in een groep samen te werken, met de sociale vaardigheden en verantwoordelijkheden die daarbij horen. Uiteraard is het belangrijk dat je je naast je hoofdvak wilt verdiepen in het ontwikkelen van andere vaardigheden. Er wordt inzet van je verwacht op alle onderdelen van het maakproces, van conceptontwikkeling tot repeteren, productie en uitvoering.

* Alle studenten die zijn toegelaten tot de masteropleiding kunnen zich aanmelden voor CPL.
* In de eerste week van het nieuwe studiejaar houden we een gesprek met je, waarin we praten over je motivatie en interesses en beoordelen of CPL werkelijk de beste keus voor je is. Vervolgens hoor je of je wordt toegelaten tot de cursus.

CPL-team
Arnold Marinissen 
Jaco Benckhuijsen  
Jorge Isaac 

guest teachers
Romain Bischoff
Ria Marks
Sebo Bakker
Gerhard Staebler
Kunsu Shim
Arnoud Noordegraaf
Dagmar Slagmolen
Samir Calixto
Marcel Wierckx
Karina Kroft
Kenzo Kusuda
en anderen

Hoofdvak instrument: 50
Creative Performance Lab: 30
Research: 10 
Keuzevakken:
* verplicht: Building a Successful Professional Practice: 10 
* andere keuzevakken: 10
Vrije ruimte: 10

Hoofd Klassiek

'Plastic' - eindpresentatie Creative Performance Lab 2019

Delen