Creative Performance Lab

Inleiding
De masteropleiding van het Conservatorium van Amsterdam bereidt je voor op een gevarieerde beroepspraktijk, waarin je als musicus op het hoogste niveau kunt functioneren. Met deze veelzijdige beroepspraktijk in het achterhoofd is er alle gelegenheid om persoonlijke richting en inhoud te geven aan je studie; het zogenaamde ‘persoonlijke masterprofiel’ (PMP).

Indien je voor je hoofdvak wordt toegelaten en vervolgens geplaatst, volgt bij de start van de masterstudie een gesprek met een studieadviseur, waarin je je persoonlijke profiel nader kunt bespreken, op basis waarvan werkafspraken worden gemaakt omtrent de invulling en facilitering van je studie.

Zo’n persoonlijk masterprofiel (PMP) kan op veel verschillende manieren worden ingevuld. Er kunnen, in goed overleg met de studieleiders, allerhande goed gemotiveerde keuzes worden gemaakt, zoals bijvoorbeeld een gerichte keuze voor de historische pendant van je instrument, voor improvisatie, het romantisch liedrepertoire, of bijvoorbeeld voor een pedagogisch profiel. En vanzelfsprekend is het ook mogelijk om je studie exclusief op je initiële hoofdvakstudie en -instrument te richten, zonder te kiezen voor een specifieke inkleuring.

Het Conservatorium van Amsterdam heeft echter ook enkele voorbeelden uitgewerkt voor een meer specifieke invulling van het persoonlijk masterprofiel dat je binnen je hoofdvakstudie kunt volgen. Deze profielen zijn samengesteld uit meerdere (keuze)vakken en modules. Voor sommige vakken en modules gelden daarbij aanvullende instapeisen. Deze vakken en modules zijn ook los van elkaar te volgen, geïntegreerd in je eigen individuele PMP, maar leiden in een bepaalde combinatie en samenhang tot een specialisme op het betreffende vakgebied. Het CvA biedt hiertoe de volgende specifieke profielen aan: Kamermuziek, Nieuwe muziek, Orkestspel, Creative Performance Lab en Karnatisch ritme in westerse muziek. Voor deze profielen is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar en/of gelden specifieke instapeisen. In die gevallen maakt een aanvullende auditie of selectie deel uit van de procedure. Zo’n aanvullende auditie of selectie vindt soms pas plaats nadat je bent toegelaten en geplaatst, vlak voor de zomer (mei/juni) of in de eerste maand van het nieuwe studiejaar (september). Zie hiervoor ook de per profiel geformuleerde ‘instapeisen’.

Na afsluiting van de studie ontvang je bij je masterdiploma een addendum waarop alle doorlopen vakken/modules en studiepunten zijn vermeld. Desgewenst kan het conservatorium op grond van je studieplan en doorlopen studietraject een aanvullende verklaring omtrent je persoonlijke masterprofiel aan je diploma (Master of Music) en je diploma-addendum toevoegen. Voor vragen kun je contact opnemen met het studiesecretariaat. Zij verwijzen je zo nodig door naar de coördinator van het betreffende masterprofiel, de studieadviseur of naar een van de studieleiders.

Creative Performance Lab
Creative Performance Lab (CPL) is een masterprofiel voor studenten klassiek, jazz en pop die zelf voorstellingen willen ontwikkelen en uitvoeren. In een intensieve samenwerking met je medestudenten ontwikkel je per jaar verschillende performances op het snijvlak van disciplines als muziek, theater, dans, video en live-electronics. Je wordt aangemoedigd alle talenten in te brengen die je naast muziek bezit: acteren, filmen of schrijven. Met behulp van gespecialiseerde gastdocenten leer je deze vaardigheden verkennen, op operationeel niveau brengen en uiteindelijk toepassen in de performances.

Een belangrijk aspect van CPL is dat het creatieve proces grotendeels in groepsverband plaatsvindt. Je leert je eigen ideeën samen te brengen met andere ideeën uit de groep en daaruit een coherent en kwalitatief goed eindproduct te maken, elkaar te ondersteunen en feedback te geven. De performances die daaruit ontstaan, zijn uniek omdat ze het resultaat zijn van de creatieve input van de hele groep en hebben vaak een experimenteel karakter.

Om je voor te bereiden op (ontwikkelingen in) het werkveld word je ook intensief betrokken bij de productie en promotie van de voorstellingen. Je vormt met je medestudenten een productieteam om je performances te plannen, het budget te beheren, te overleggen met techniek en publiciteitsmedewerkers. En natuurlijk denk je mee over titel, poster en persbericht voor de performance. Ook in deze vaardigheden krijg je les en begeleiding. CPL werkt ook regelmatig samen met andere kunstzinnige instellingen. Zo werd in oktober 2016 een performance onwikkeld met en voor de internationale Cello Biënnale in het Muziekgebouw.

De CPL-cursus begint met een basistraining op het gebied van theater, improvisatie en compositie. Deze lessen, die gegeven worden door docenten die specialist zijn op deze terreinen, dagen je uit te werken op artistieke gebieden die nieuw voor je zijn. Vervolgens bedenk je als groep een concept voor een performance. Gespecialiseerde docenten helpen je bij het ontwikkelen en realiseren van deze productie. Je leert een gekozen thema te verbinden aan je eigen hoofdvak en hoe het uitgewerkt kan worden in verschillende disciplines. Je leert het creatieve proces te benaderen op een conceptueel niveau en het thema van ieder project te ontwikkelen en over te brengen. Ook word je gecoacht in de productionele en organisatorische aspecten van het tot stand brengen van je productie.

De inhoud van de lessen wordt dus mede bepaald door je eigen interesses. In de loop van de cursus worden de performances steeds iets groter opgezet; de performance aan het eind van het tweede masterjaar wordt buiten school uitgevoerd en gepromoot.

Creative Performance Lab is bedoeld voor nieuwsgierige en creatieve studenten die bereid zijn om intensief in een groep samen te werken, met de sociale vaardigheden en verantwoordelijkheden die daarbij horen. Uiteraard is het belangrijk dat je je naast je hoofdvak wilt verdiepen in het ontwikkelen van andere vaardigheden op het kunstzinnige of organisatorische vak, en op conceptueel niveau over een performance wilt nadenken: de verhouding tussen de disciplines, de thematiek van het stuk, het culturele referentiekader.

* Alle studenten die zijn toegelaten tot de masteropleiding kunnen zich aanmelden voor CPL.
* In de eerste week van het nieuwe studiejaar houden we een gesprek met je, waarin we praten over je motivatie en interesses en beoordelen of CPL werkelijk de beste keus voor je is. Vervolgens hoor je of je toegelaten wordt tot de cursus.

Hoofdvak instrument: 50
Creative Performance Lab: 30
Onderzoek: 10
Keuzevakken:
* verplicht: Building a Successful Professional Practice: 10
* andere keuzevakken: 10
Vrije ruimte: 10

CPL-team
Arnold Marinissen 
Jaco Benckhuijsen  
Jorge Isaac 

guest teachers
Dagmar Slagmolen
Arnoud Noordegraaf
Karina Kroft
Kenzo Kusuda
Marcel Wierckx
en anderen

Hoofd Klassiek/hoofd Jazz

'Transhumance' - eindpresentatie Creative Performance Lab 2017

Meer performances van Creative Performance Lab-studenten zien? Klik hier!

Delen