Theorie der Muziek

Een combinatie van kunstonderwijs en theoretische reflectie vormt de kern van het hoofdvak Muziektheorie, zowel in de bachelor- als in de masteropleiding. In de bachelorfase beoogt de opleiding een grondige basis te bieden in muziektheoretische vaardigheden - bijvoorbeeld analyse, harmonie, contrapunt en instrumentatie - en de student door middel van theoretische literatuurstudie kennis te laten maken met de belangrijkste stromingen in het professionele werkveld. Daarnaast verwerven de studenten didactische vaardigheden tijdens een stage en leren ze werken met (jonge) musici in verschillende praktische situaties. Met een bachelordiploma kunnen muziektheoretici werken als docent op hbo-niveau en bij instellingen voor amateurmusici. Met het masterdiploma zijn muziektheoretici gekwalificeerd om les te geven in het muziekvakonderwijs en aan universiteiten en kunnen ze meedingen naar PhD-posities in binnen- en buitenland. Aan de hand van de voorkennis en ervaring die aankomende studenten hebben wordt bepaald in welk jaar van de opleiding ze starten. Deze beslissing wordt genomen na het toelatingsexamen.

De meeste lessen voor het hoofdvak muziektheorie worden individueel gegeven, wat een intensieve studie op maat mogelijk maakt. Naast de reguliere lessen worden er gedurende het schooljaar andere evenementen georganiseerd, zowel in Amsterdam als in instellngen in andere Nederlandse plaatsen. Deze omvatten: een colloquium waar studenten en docenten werk-in-uitvoering kunnen presenteren; gastsprekers zoals het jaarlijkse programma 'Music Theorist in Residence'; en studiedagen en conferenties, georganiseerd door de Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Muziektheorie.

Delen