Master Compositie

In de master Compositie ontwikkelt de student een eigen expertise en een onderscheidend artistiek profiel. De student leert hoe hij of zij een compositiepraktijk kan opbouwen en zich daarmee een plek veroveren in de beroepspraktijk.

Studenten krijgen wekelijks individuele compositielessen van twee docenten, waarin ze hun eigen composities kunnen bespreken. Daarnaast biedt de compositieafdeling speciaal voor masterstudenten projecten aan waarin ze gaan samenwerken met studenten van andere masteropleidingen van het CvA en de AHK, zoals Composing for Film, Master Live Electronics en Das Arts.
Ook kunnen studenten aan de slag binnen samenwerkingsprojecten en workshops met festivals en podia zoals de Gaudeamus Muziekweek en Muziekgebouw aan ‘t IJ.

Master Research
Tijdens de masteropleiding doen studenten onderzoek naar een vraagstuk dat voor hun compositiepraktijk relevant is. De onderzoeksresultaten presenteren ze tijdens het jaarlijkse Master Research Symposium. 

Keuzevakken
Een breed aanbod van keuzevakken stelt de student in staat zich te ontwikkelen op terreinen die niet tot het kerncurriculum van de compositiestudie behoren. Speciaal voor compositiestudenten zijn er bijvoorbeeld vakken als Music Theatre and Stage Performance, Electronic Music en Transdisciplinary Approaches: Composing Time and Space.

Eindexamen
De compositiestudie wordt afgesloten met uitvoeringen van eigen werk tijdens het Composers Festival Amsterdam en een mondeling examen. Daarvoor dient de student een geschreven reflectie te schrijven, een portfolio samen te stellen en de scriptie in te leveren.
Het eindexamen wordt beoordeeld door een commissie bestaande uit: een vertegenwoordiger van de directie, hoofdvakdocenten en een extern commissielid.

Toelatingseisen
Uiterlijk 1 februari dient het volgende materiaal ingestuurd te zijn:

1. motivatiebrief (pdf)

2. digitaal portfolio, één zipfile via wetransfer(of iets vergelijkbaars; max 50 Mb) van drie tot vijf projecten (één folder per project)

  • audio, compressed (mp3)
  • beschrijving van het werk
  • partituur (optioneel) (pdf)
  • video, compressed (optioneel) (mov, mp4)
  • aanvullende info (optioneel) (foto's, patches, code etc.)

3. links (optioneel)
Links naar filmpjes in hoge resolutie of soundfiles kunnen in het digitale aanmeldingsformulier worden gezet.

Delen