Master Compositie

Het doel van de masteropleiding compositie is het ontwikkelen van een eigen expertise en een onderscheidend artistiek profiel. De studenten leren zich te positioneren in het werkveld van de hedendaagse muziek en hun positie te articuleren. In hun hoofdvak werken zij aan een artistieke productie die de professionele muziekwereld moet overtuigen van hun bijzonderheid en potentieel.

In hun masteronderzoek brengen zij voor de compositiepraktijk relevante vraagstukken onder woorden die zij vervolgens op systematische wijze exploreren. Van hun onderzoek doen zij verslag op het jaarlijkse Research Symposium.

Een breed aanbod van keuzevakken stelt de studenten in staat zich te ontwikkelen op terreinen die niet tot het kerncurriculum van de compositie behoren, maar waar zij zich later in hun carrière wel op zouden willen begeven.
Er zijn speciale keuzevakken voor compositiestudenten zoals 'Music Theatre and Stage Performance', 'Advanced Rhythm', 'Electronic Music' en 'Intercultural Music - 'The Other' as Inspiration'.

De studenten kunnen gedurende een bepaalde tijd worden getraind in het dirigeren van ensembles.

Delen