Piano

Het hoofdvak piano leidt op tot solist, orkestmusicus en begeleider in het gehele muziekbedrijf alsmede tot improvisator in de moderne jazz. Naast het hoofdvak zijn er speciale technieklessen waarin aandacht wordt besteed aan gecomponeerde muziek, pianotechniek, prima vista-spel etc.

Docenten zijn Rob van Bavel, Karel Boehlee, Hans Vroomans, Harmen Fraanje en voor techniek Gert Jan Vermeulen en Laurens de Man. Aaron Parks is als vaste gastdocent/Artist in Residence verbonden aan de pianoafdeling. Het reguliere programma wordt aangevuld met gastdocentschappen, in de afgelopen jaren onder anderen Brad Mehldau, Jason Moran, Joey Calderazzo, Danilo Perez, Vijay Iyer, Gerald Clayton, David Virelles en Jozef Dumoulin.

Coördinatie: Harmen Fraanje

Toelatingseisen
Voor het toelatingsexamen vindt een voorselectie plaats middels door de kandidaat in het aanmeldingsformulier te uploaden opnamen van drie stukken. De kandidaat is vrij in zijn keuze van de stukken. Als de opname als onvoldoende wordt beoordeeld, wordt de kandidaat niet uitgenodigd voor het toelatingsexamen.

Tijdens het toelatingsexamen wordt de kandidaat getoetst op:

Speelvaardigheid
a. De commissie maakt een keuze uit drie door de kandidaat voorbereide stukken bijvoorbeeld uit het standaard jazzrepertoire, (waaronder één blues en één ballad) waarin hij/zij aan de commissie, naast instrumentbeheersing, duidelijk blijk geeft van een redelijk ritmisch, harmonisch en melodisch inzicht.
b. De kandidaat dient ook uitgeschreven materiaal te spelen, bijv. jazzsolo's, jazzetudes en/of klassieke etudes (bladmuziek in viervoud meenemen voor de examencommissie)

Gehoor en leesvaardigheid
Onderdelen hiervan zijn:

 • op het gehoor naspelen van lijnen en akkoorden
 • het op gehoor meespelen met een onbekend, eenvoudig stuk zonder dat hierover enige aanwijzing wordt verstrekt
 • het a prima vista kunnen spelen van een gegeven muziekstuk (melodie en akkoordsymbolen)

De commissie kan het examen met enkele oefeningen aanvullen als ze meer informatie over de kandidaat wenst.

Beoordeling
De mogelijkheden om een hoofdvakstudie te volgen worden door de commissie besproken. Bij de beoordeling wordt gelet op:

 1. muzikaliteit; gehoor en melodisch inzicht
 2. gevoel voor ritme en tempo
 3. affiniteit met jazz en/of afgeleide muzieksoorten

maar hiernaast ook op:

 1. creatieve vaardigheden (bewerkingen en improvisatie)
 2. akkoordenkennis (majeur-, mineur-, dominant-septiem- en halfverminderde akkoorden met hun uitbreidingen) en speelvaardigheid van akkoorden (two-hand voicings)
 3. techniek, waaronder vingerzetting, toucher, toonladders in majeur en mineur, gebroken akkoorden
 4. akkoorden-, noten- en ritmisch lezen

Voorselectie
In het aanmeldingsformulier vult de kandidaat drie links (o.a. YouTube, Soundlink) in naar materiaal waarop hij/zij te zien en/of te beluisteren is. Aan de hand van dit materiaal  wordt beoordeeld of de kandidaat voldoende niveau heeft voor het masterprogramma. Bij een positieve beoordeling wordt de kandidaat uitgenodigd voor een auditie. Tijdens deze auditie speelt de kandidaat drie stukken waarvan tenminste:

 • één eigen compositie
 • één jazz-standard *)

*) originaliteit en een hoog niveau van de improvisatie is een vereiste

Kandidaten kunnen hun eigen begeleiding meebrengen. Het is ook mogelijk gebruik te maken van een trio van het conservatorium; geef dit aan op het aanmeldingsformulier.

Harmen Fraanje coördinator
Karel Boehlee
Rob van Bavel  
Hans Vroomans  
Gert-Jan Vermeulen techniek
Laurens de Mantechniek
Jaco Benckhuijsenmethodiek

Delen