Compositie / arrangeren

In de studie Compositie/Arrangeren wordt aandacht besteed aan het schrijven voor zowel kleine als grote bezetting. Je ontwikkelt je muzikale persoonlijkheid optimaal, zodat je als arrangeur/componist op een zo breed mogelijk terrein aan de slag kunt. Daarvoor krijg je een gevarieerd, op de praktijk gericht vakkenpakket, met onder andere vakken als instrumentatie, basisvaardigheden in het componeren, contrapunt, harmonie aan de piano, muziekgeschiedenis, algemene theoretische vakken, Virtual Orchestration en solfège/gehoortraining. 

Met de orkestrale jazztraditie als basis komen vele muzikale stijlen aan de orde, waarbij je wordt gestimuleerd nieuwe ontwikkelingen en trends in je muziek te laten horen. Voor de uitvoering van je composities en arrangementen kun je beschikken over ensembles in verschillende samenstellingen, koren en bigbands en een goed uitgeruste studio. 

Naast lessen van de vaste docenten krijg je regelmatig les van gastdocenten uit binnen- en buitenland. Enkele gastdocenten van de afgelopen jaren waren Vince Mendoza, John Clayton, Dennis Mackrel, Ken Schaphorst, Tom Trapp, Martin Fondse en Florian Ross.

Coördinator: Johan Plomp 

In de bacheloropleiding wordt onder meer aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

 • harmonie: inzicht ontwikkelen in harmonische progressies en stemvoering 
 • schrijven voor saxofoons (hout)
 • schrijven voor koper 
 • schrijven van combinatiezettingen voor saxen en koper 
 • schrijven voor strijkers
 • schrijven voor ritmesectie 
 • dynamiek, articulatie & frasering 
 • opzetten arrangementen/composities: vorm, behandeling thema/motieven, dosering (climax, dynamiek), etc. 
 • schrijven arrangementen/composities voor octet en/of bigband 

Toelatingseisen
Je inzending dient blijk geven van je affiniteit met het schrijven voor grotere bezettingen en dient voldoende ontwikkelingsperspectief te laten zien om tot deze vierjarige bacheloropleiding te worden toegelaten. Het inzenden moet digitaal via het aanmeldingsformulier.

Stuur drie (of vier) eigen arrangementen in, waarvan tenminste één arrangement van een jazzstandard en minstens één eigen compositie. De instrumentatie van je arrangementen dient voor grotere bezetting te zijn:

 • 1 bigband (eventueel met strijkers)
 • 1 ritmesectie met minimaal drie melodie-instrumenten/stemmen
 • de overige zijn vrije keuze

Belangrijk

 • stuur volledige scores (live of MIDI-audio-opnamen, totale duur max. 15 min.)
 • score-reducties worden niet geaccepteerd, alle partijen dienen op afzonderlijke balken te staan en de pianopartij op twee
 • audio alleen op mp3 (andere formaten worden niet geaccepteerd) 
 • video (optioneel) alleen op mp4 of YouTube (andere formaten worden niet geaccepteerd) 
 • scores in PDF-formaat

Aan de hand van van je ingezonden materiaal beslist de commissie of je voor een toelatingsexamen wordt uitgenodigd. We kunnen besluiten je enkele aanvullende examens theorie en analyse te geven. Bij de toelating wordt onder andere gelet op:

 • ambachtelijkheid (in arrangeren en componeren)
 • originaliteit/artistieke visie en de potentie tot verdere ontwikkeling daarvan
 • professionaliteit (kwaliteit van aangeleverde scores/partijen/audio en de speelbaarheid van de arrangementen)

De master Compositie/Arrangeren leidt studenten op tot componisten en arrangeurs die op het hoogste niveau werkzaam zijn op het gebied van jazz en aan jazz verwante stijlen. Daarbij ontwikkel je een eigen stijl en visie, leer je alle praktische aspecten van het vak tot in de puntjes beheersen en maak je je academische vaardigheden eigen waarmee je op je werk kun reflecteren.

Toelatingseisen
Je inzending dient blijk geven van je affiniteit met het schrijven voor orkest en dient voldoende ontwikkelingsperspectief te laten zien om tot deze orkestraal gerichte masteropleiding van twee jaar te worden toegelaten. 

Stuur drie (of vier) eigen arrangementen in, waarvan tenminste één arrangement van een jazzstandard en tenminste één eigen compositie. De instrumentatie van je arrangementen dient orkestraal te zijn:

 • 1 grote bezetting van instrumenten/stemmen binnen het traditionele jazzspectrum
 • 1 stuk met toevoeging van instrumenten buiten het traditionele jazzspectrum (bijv. strijkers/live electronics/niet-westerse instrumenten)
 • de overige zijn vrije keuze

Belangrijk

 • stuur volledige scores mét opnamen (live en/of MIDI, totale duur max. 15-20 min.)
 • score-reducties worden niet geaccepteerd, alle partijen dienen op afzonderlijke balken te staan en de pianopartij op twee
 • audio alleen op mp3 (andere formaten worden niet geaccepteerd) 
 • video (optioneel) alleen op mp4 of Youtube (andere formaten worden niet geaccepteerd) 
 • scores en partijen in PDF-formaat

Aan de hand van het ingezonden materiaal beslist de commissie of je voor een toelatingsexamen wordt uitgenodigd. We kunnen besluiten je enkele aanvullende examens theorie en analyse te geven. Bij de toelating wordt onder andere gelet op:

 • ambachtelijkheid (in arrangeren en componeren)
 • originaliteit/artistieke visie en de potentie tot verdere ontwikkeling daarvan
 • professionaliteit (kwaliteit van aangeleverde scores/partijen/audio en de speelbaarheid van de arrangementen)

Johan Plomp coördinator, repetitiestrategieën
Rob Horsting
Henk Huizinga   
Miho Hazama vaste gastdocent
Walther Stuhlmacher harmonie en analyse klassiek
Barbara Bleij contrapunt
Jelle Verstraten instrumentatie

Delen