Contrabas

De contrabassectie biedt een studieprogramma op wereldniveau met docenten Frans van der Hoeven, Ruud Ouwehand en Clemens van der Feen. De student leert naast goed begeleiden ook improviseren in elke jazzstijl. Recente gastdocenten waren John Clayton (vaste gastdocent/Artist in Residence), John Patitucci, Larry Grenadier, Jay Anderson, Joe Martin en Matt Penman.

Coördinatie: Frans van der Hoeven

'This is the place to come. It’s a wonderful approach, it’s a wonderful collection of great artists who can help you achieve your goals and help you find your direction.'
John Clayton, Artist in Residence, Double bassist, Professor, Arranger and Composer

Toelatingseisen
Voor het toelatingsexamen vindt een voorselectie plaats middels door de kandidaat in het aanmeldingsformulier te uploaden opnamen van drie stukken in het jazzidioom. Als de stukken als onvoldoende worden beoordeeld, wordt de kandidaat niet uitgenodigd voor het toelatingsexamen.

Tijdens het toelatingsexamen wordt de kandidaat getoetst op:

1. Speelvaardigheid
a. De commissie maakt een keuze uit drie door de kandidaat voorbereide stukken, bijvoorbeeld uit het standaard jazzrepertoire (in dat gevaléén blues oféén ritmeschema) waarin hij/zij aan de commissie, naast instrumentbeheersing, duidelijk blijk geeft van een redelijk ritmisch, harmonisch en melodisch inzicht.
b. Het kunnen spelen van de belangrijkste majeur- (G, C, F, Bes, Es, As) en mineurtoonladders (E, A, D, G, C, F) bij voorkeur ook gestreken, redelijke kennis en beheersing van de akkoorden, majeur, mineur, verminderd en overmatig in een redelijk tempo.

2. Gehoor en leesvaardigheid
Onderdelen hiervan zijn:

 • op het gehoor naspelen van een voorgezongen of voorgespeelde lijn
 • het op gehoor meespelen met een onbekend, eenvoudig stuk, zonder dat hierover enige aanwijzing wordt verstrekt
 • het invullen (met een logische baslijn) van een harmonische progressie aan de hand van akkoordsymbolen
 • het a prima vista spelen van een uitgeschreven baslijn/melodie

De commissie kan het examen met enkele oefeningen aanvullen als ze meer informatie over de kandidaat wenst.

3. Beoordeling
De mogelijkheden om een hoofdvakstudie te volgen worden door de commissie besproken. Bij de beoordeling wordt gelet op:

 1. muzikaliteit, gehoor en melodisch inzicht (ook in baslijnen)
 2. gevoel voor ritme en tempo
 3. affiniteit met jazz en/of afgeleide muzieksoorten 

maar hiernaast ook op:

 1. harmonisch inzicht, akkoorden lezen
 2. techniek, toonvorming, zuiverheid
 3. noten- en ritmisch lezen

Voorselectie
In het aanmeldingsformulier vult de kandidaat drie links (o.a. YouTube, Soundlink) in naar materiaal waarop hij/zij te zien en/of te beluisteren is. Aan de hand van dit materiaal  wordt beoordeeld of de kandidaat voldoende niveau heeft voor het masterprogramma. Bij een positieve beoordeling wordt de kandidaat uitgenodigd voor een auditie. Tijdens deze auditie speelt de kandidaat drie songs waarvan tenminste:

 • één eigen compositie
 • één jazz-standard
 • een solostuk voor bas

Kandidaten kunnen hun eigen musici meebrengen. Het is ook mogelijk gebruik te maken van begeleiders van het conservatorium; geef dit aan op het aanmeldingsformulier.

Frans van der Hoeven coördinator + methodiek
Ruud Ouwehand  
Clemens van der Feen
John Clayton Artist in Residence
Servaas Jessen techniek

Delen