Saxofoon

De blazersafdeling leidt op tot musici die inzetbaar zijn op het gehele terrein van de beroepspraktijk: van musicalorkesten via bigbands tot en met ensembles op het terrein van jazz, fusion, pop en latin, live en in de studio. Dit wordt gerealiseerd door de student te laten spelen in diverse muzikale situaties, met een accent op ensemblespel en het ontwikkelen van solistische kwaliteiten waarbij improvisatie een belangrijke rol speelt.

Het docententeam van de saxofoonsectie bestaat uit Jasper Blom, Ben van Gelder, Simon Rigter, Leo Janssen, David Kweksilber, Jasper van Damme, Raymond Honing en Marc Scholten. De afgelopen jaren waren Branford Marsalis, Miguel Zenon en Mark Turner als docent te gast. Dick Oatts (Manhattan School of Music) is als vaste gastdocent verbonden aan het Conservatorium van Amsterdam.

Coördinatie: Jasper Blom

Toelatingseisen
Voor kandidaten van buiten de EU vindt er een voorselectie plaats middels door de kandidaat in het aanmeldingsformulier te uploaden opnamen van drie jazzstandards van verschillend karakter, tempo en toonsoort, en één stuk naar keuze. Als de stukken als onvoldoende worden beoordeeld, wordt de kandidaat niet uitgenodigd voor het toelatingsexamen.

Tijdens het toelatingsexamen wordt de kandidaat beoordeeld op:

Speelvaardigheid
a. De commissie maakt een keuze uit drie door de kandidaat voorbereide stukken van verschillend karakter, tempo en toonsoort, waarin hij/zij aan de commissie naast instrumentbeheersing duidelijk blijk geeft van affiniteit met jazz en/of afgeleide muzieksoorten.
Bij het spelen van deze stukken moet de improvisatie een belangrijk onderdeel zijn. Voor kandidaten die prioriteit willen geven aan orkestspel zijn er ook mogelijkheden. Hierbij wordt in mindere mate gelet op de improvisatorische vaardigheden.
b. De kandidaat dient ook uitgeschreven materiaal te spelen, bijvoorbeeld jazzsolo's, jazzetudes en/of klassieke etudes (bladmuziek in viervoud meenemen voor de examencommissie).
c. Het kunnen spelen van alle majeur- en mineurtoonladders en drieklanken in een redelijk tempo.

Gehoor en leesvaardigheid
Onderdelen hiervan zijn:
* op het gehoor spelen op door de commissieleden gegeven harmonische progressies
* het naspelen van voorgespeelde fragmenten
* het a prima vista spelen van een fragment in jazzidioom (bijvoorbeeld een gedeelte uit een orkestpartij of een eenvoudige etude)

De commissie kan het examen met enkele oefeningen aanvullen als ze meer informatie over de kandidaat wenst.

Beoordeling
De mogelijkheden om een hoofdvakstudie te volgen worden door de commissie besproken. Er wordt gelet op o.a.
1. muzikaliteit en gehoor
2. gevoel voor tempo en ritmiek
3. dispositie voor het instrument
4. noten lezen, techniek, toonvorming etc.

Voorselectie
In het aanmeldingsformulier vult de kandidaat drie links (o.a. YouTube, Soundlink) in naar materiaal waarop hij/zij te zien en/of te beluisteren is.

Aan de hand van dit materiaal  wordt beoordeeld of de kandidaat voldoende niveau heeft voor het masterprogramma. Bij een positieve beoordeling wordt de kandidaat uitgenodigd voor een auditie. Tijdens deze auditie speelt de kandidaat drie stukken waarvan tenminste één jazz-standard (originaliteit en een hoog niveau van de improvisatie is een vereiste).

Kandidaten kunnen hun eigen begeleiding meebrengen. Het is ook mogelijk gebruik te maken van een trio van het conservatorium; geef dit aan op het aanmeldingsformulier.

 

Jasper Blom coördinator
Ben van Gelder  
Simon Rigter   
Leo Janssen saxofoontechniek
David Kweksilber saxofoon- en klarinettechniek
Jasper van Damme methodiek
Dick Oatts vaste gastdocent (Artist in Residence)
Raymond Honing bijvak fluit
Marc Scholten; techniek, bijvak klarinet

Delen