Bacheloropleiding

De bachelorstudie Muziek bestaat uit een propedeuse (eerste studiejaar) en een hoofdfase (tweede t/m vierde studiejaar). Het propedeutisch jaar heeft een oriënterend/selecterend karakter en wordt afgesloten met een propedeuse-examen.

Tijdens de hoofdfase (het tweede t/m vierde studiejaar) worden de verplichte vakken jaarlijks getoetst door middel van tentamens. Het studietraject wordt in nauw overleg met de hoofdvakdocent uitgestippeld.

De studie instrumentale/vocale hoofdvakken wordt afgesloten met het diploma Bachelor of Music. Ook de hoofdvakken arrangeren en theorie der muziek worden na vier jaar afgesloten met dit diploma.

Curriculum

Naast de individuele hoofdvaklessen vormen ensemblelessen een essentieel onderdeel van de studie. Studenten krijgen ruimschoots de gelegenheid ervaring op te doen in ensembles in alle mogelijke bezettingen, van trio's met zang of solist tot speciale hoofdvakgroepen, latin-, fusion en en crossovergroepen, jazzkoor en bigband.

Met behulp van vakken als solfège, analyse, harmonie, contrapunt en muziekgeschiedenis worden het muzikale voorstellingsvermogen en de muzikale waarneming ontwikkeld. Hedendaagse muziek krijgt veel aandacht, met name binnen de vakken analyse en muziek- en cultuurgeschiedenis; de geschiedenis van de Afro-Amerikaanse muziek, pop en jazz wordt gekoppeld aan de westerse muziekgeschiedenis.

Het bachelordiploma Muziek van het CvA geeft een bevoegdheid voor lesgeven op een muziekschool of centrum voor kunstzinnige vorming.

Het pakket van onderwijskundige vakken bestaat uit methodiek van het eigen instrument, onderwijskunde en stage. Er wordt een basis gevormd voor het opzetten van een eigen lespraktijk en voor het werken in de muziekeducatie in brede zin. Daarnaast breidt de student zich voor op de organisatorische en zakelijke aspecten van de beroepspraktijk. Om de vaardigheden te trainen die de professionele praktijk aan de musicus stelt, is er een speciaal studieprogramma ontwikkeld: De Ondernemende Kunstenaar. Voor een deel van de lessen worden gespecialiseerde gastdocenten uitgenodigd. Dit programma wordt ondersteund door de website www.beroepkunstenaar.nl, die is ontwikkeld in samenwerking met Kunstenaars&Co. De student bepaalt voor een belangrijk deel zelf - door de keuze van profiel en project - hoe hij/zij het DOK-programma vormgeeft.

Studenten met een eerder behaald bachelordiploma Muziek die in het eerste of tweede jaar binnenkomen, worden ingeroosterd voor de onderwijskundige vakken tenzij zij kunnen aantonen dat zij een vergelijkbaar programma met goed gevolg hebben afgesloten. Meer informatie bij de coördinator Onderwijskundige vakken van de betreffende afdeling.

Ensembles vormen een essentieel onderdeel van de jazzafdeling. Doel is de student de nodige praktijkervaring op te laten doen en de eigen creativiteit te stimuleren, zodat hij na de opleiding goed kan functioneren in de diverse stijlen die voor zijn instrument gangbaar zijn. Omdat de behoeften per instrument en per student uiteenlopen, hebben we een uitgebreid aanbod aan ensembles

Gedurende het eerste jaar ligt het accent voor alle hoofdvakken op samenspeelvaardigheden binnen de jazz en afgeleide muzieksoorten. Naast een speciaal daarvoor opgezet ensemble zijn er trio's met zang, een koor en een funk/cross-overgroep. Voor vrijwel alle ensembles worden concerten georganiseerd in de speciaal voor jazzconcerten toegeruste CvA Blue Stage en op podia buiten het CvA. In de daaropvolgende jaren zijn er enerzijds de stijlgebonden ensembles, zoals jazzoctetten, jazztrio's met zang of instrumentale solist, improvisatie-ensembles, flamenco, latin-ritmesectie, Braziliaans en diverse cross-overgroepen. Anderzijds zijn er de instrumentgebonden groepen: gitaarensembles, basgitaarensembles, saxofoonensembles, trombone-ensembles en de beide koren, Ladies Only en Vocal Inchoiry. Een aantal groepen zijn verplicht; daarnaast kan de student een keuze maken uit het ruime ensembleaanbod en zo zelf de richting van zijn opleiding bepalen. Het is ook mogelijk in het derde en/of vierde jaar zelf een groep samen te stellen, een doel en/of repertoire te bepalen en een docent te kiezen.

Daarnaast zijn er de Tuesday Big Band en de Thursday Big Band die wekelijks repeteren, en de Concert Big Band, die meerdere malen per jaar het middelpunt vormt van interessante projecten met vooraanstaande arrangeurs en dirigenten uit binnen- en buitenland, zoals Justin DiCioccio, John Clayton en Terell Stafford, en optreedt op festivals als het North Sea Jazz Festival.

Een deel van het studieprogramma kan naar eigen keuze worden ingericht. Zo kan de student desgewenst meer aandacht schenken aan ensembleprojecten, wereldmuziek, improvisatie, live-electronics, studiotechniek en aan het hoofdvak gerelateerde bijvakinstrumenten. Maar ook een extra verdieping op theoretisch of onderwijskundig gebied is mogelijk.

Delen