Basgitaar

De basgitaarsectie richt zich op alle stijlen met improvisatie-elementen die er zijn voor dit relatief jonge instrument: de begintijd met blues, jazz, rock, latin, soul, funk en fusion tot aan de huidige stromingen als elektronische jazz en hedendaagse gecomponeerde muziek. Doel is de student op te leiden tot een creatieve allround basgitarist met een eigen gezicht, bewust van de traditie.

Naast vaste docenten Theo de Jong, David de Marez Oyens, Lené te Voortwis, Jeroen Vierdag, Phaedra Kwant, en Glenn Gaddum Jr (vaste gastdocent) dragen gastdocenten als Gary Willis, Jeff Berlin, Tim Lefevbre, Dominique DiPiazza, Reggie Washington en Kai Eckhardt hier in niet geringe mate aan bij.

Coördinatie: David de Marez Oyens

Toelatingseisen
Voor het toelatingsexamen vindt een voorselectie plaats middels door de kandidaat in het aanmeldingsformulier te uploaden opnamen van twee stukken uit het jazzidioom en één stuk naar keuze. Als de stukken als onvoldoende worden beoordeeld, wordt de kandidaat niet uitgenodigd voor het toelatingsexamen.

Tijdens het toelatingsexamen wordt de kandidaat getoetst op:

Speelvaardigheid

 1. De commissie maakt een keuze uit drie door de kandidaat voorbereide stukken waarin hij/zij aan de commissie, naast instrumentbeheersing, duidelijk blijk geeft van een redelijk ritmisch, harmonisch en melodisch inzicht. Dit houdt in dat het compleet naspelen van bestaande arrangementen of klassieke werken niet op prijs wordt gesteld, omdat dit relatief weinig toont van de kandidaat (houd hier voornamelijk bij de keuze van pop- en fusionstukken rekening mee).
 2. Het kunnen spelen van alle majeur- en mineurtoonladders en drieklanken in een redelijk tempo. De commissie behoudt zich het recht voor een stuk te onderbreken als volgens haar de nodige informatie door de kandidaat is verschaft (in verband met de korte tijdsduur van 30 minuten).

Het is niet verplicht 'swing' te spelen op het toelatingsexamen; de commissie wil graag de kandidaat die muziek horen spelen waarmee hij/zij zich het meest verbonden voelt.

Gehoor, tempo/timing en leesvaardigheid
De commissie kan het examen met enkele oefeningen aanvullen als ze meer informatie over de kandidaat wenst. Onderdelen hiervan kunnen zijn:

 • het op gehoor meespelen met een onbekend, eenvoudig stuk, zonder dat hierover enige aanwijzing wordt verstrekt
 • op het gehoor naspelen van een voorgezongen, voorgespeelde lijn
 • het spelen van een zelfgekozen partij aan de hand van een gegeven tempo (clicktrack)
 • het invullen (begeleidend/solerend) van een harmonische progressie aan de hand van akkoordsymbolen
 • het a prima vista spelen van een uitgeschreven baslijn/melodie

Beoordeling
De mogelijkheden om een hoofdvakstudie te volgen worden door de commissie besproken. Bij de beoordeling wordt gelet op:

 1. muzikaliteit gehoor en melodisch inzicht (ook in baslijnen) en het vermogen dit te koppelen aan het instrument
 2. gevoel voor ritme en tempo
 3. affiniteit met het instrument en de muziekstijlen die daaraan verbonden zijn

maar hiernaast ook op:

 1. harmonisch inzicht, akkoorden lezen 
 2. techniek, toonvorming
 3. noten- en ritmisch lezen

Voorselectie
In het aanmeldingsformulier vult de kandidaat drie links (o.a. YouTube, Soundlink) in naar materiaal waarop hij/zij te zien en/of te beluisteren is. Aan de hand van dit materiaal  wordt beoordeeld of de kandidaat voldoende niveau heeft voor het masterprogramma. Bij een positieve beoordeling wordt de kandidaat uitgenodigd voor een auditie. Tijdens deze auditie speelt de kandidaat drie songs waarvan tenminste:

 • één eigen compositie
 • één jazz-standard
 • een solostuk voor basgitaar

Kandidaten kunnen hun eigen musici meebrengen. Het is ook mogelijk gebruik te maken van begeleiders van het conservatorium; geef dit aan op het aanmeldingsformulier.

Toelichting op het toelatingsexamen

Klik op deze link als je naar aanleiding van deze video nog vragen hebt en/of feedback op je spel wilt. Hier kun je direct vragen stellen of feedback krijgen op je spel middels een link naar opnamen of zelfs opnamen uploaden van de oefeningen.

NB: om feedback te krijgen dien je je wel te hebben aangemeld voor het toelatingsexamen.

We hopen je hiermee te helpen het toelatingsexamen beter voor te bereiden. Veel succes.

De basgitaarsectie

Delen