Studieprogramma's Jazz

In de bacheloropleiding worden er naast individuele hoofdvaklessen groepslessen gegeven en projecten, masterclasses en clinics georganiseerd. Via het ensembleprogramma is er volop de gelegenheid praktijkervaring op te doen. In het onderdeel 'vrije ruimte' in het derde en vierde jaar kan de student zich specialiseren. Lees meer

Het Conservatorium van Amsterdam biedt een tweejarige masteropleiding waarin een individuele voortzetting van de hoofdvakstudie centraal staat, met als doel het opleiden van studenten tot veelzijdige musici op het hoogste niveau, uitvoerend en/of scheppend.

Met behulp van de veelzijdig ingerichte opleiding kan de muziekvakstudent zich optimaal voorbereiden op het muziekleven. De student wordt in de gelegenheid gesteld verbreding en flexibiliteit te combineren met volledige beheersing van het vak, waarbij hij zo wordt begeleid dat individuele kwaliteiten en talenten optimaal tot ontplooiing kunnen komen.

De masteropleiding bewaart een zorgvuldig evenwicht tussen weten en kunnen en tussen denken en doen. De student die deze opleiding afrondt paart een volledige beheersing van het vak aan het vermogen tot kritische reflectie en artistieke vernieuwing. Lees meer

Via de vooropleiding biedt het conservatorium aankomende studenten de mogelijkheid zich goed op de conservatoriumstudie voor te bereiden. Lees meer

Voor de begeleiding van jazz-toptalent van 12-18 jaar is er het Junior Jazz College. Lees meer

Bachelorstudenten die gedreven bezig zijn met hun hoofdvak en die zich daarnaast ook op wetenschappelijk niveau willen verdiepen in de verschillende manieren waarop muziek werkt, kunnen via dit programma keuzevakken volgen van de studierichting Muziekwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Lees meer

Eujam is een masterprogramma dat is opgezet door de conservatoria van Amsterdam, Berlijn, Kopenhagen, Parijs en Trondheim en is speciaal bedoeld voor talentvolle moderne jazzmusici die in de voorhoede willen lopen van de ontwikkelingen in muziek, cultuur en muziekbedrijf. Lees meer

Delen