Studieprogramma's Jazz

Bachelor

In de bacheloropleiding worden er naast individuele hoofdvaklessen groepslessen gegeven en projecten, masterclasses en clinics georganiseerd. Via het ensembleprogramma is er volop de gelegenheid praktijkervaring op te doen. In het onderdeel 'vrije ruimte' in het derde en vierde jaar kan de student zich specialiseren. Lees meer

Master

Het Conservatorium van Amsterdam biedt een tweejarige masteropleiding waarin een individuele voortzetting van de hoofdvakstudie centraal staat, met als doel het opleiden van studenten tot veelzijdige musici op het hoogste niveau, uitvoerend en/of scheppend.

Met behulp van de veelzijdig ingerichte opleiding kan de muziekvakstudent zich optimaal voorbereiden op het muziekleven. De student wordt in de gelegenheid gesteld verbreding en flexibiliteit te combineren met volledige beheersing van het vak, waarbij hij zo wordt begeleid dat individuele kwaliteiten en talenten optimaal tot ontplooiing kunnen komen.

De masteropleiding bewaart een zorgvuldig evenwicht tussen weten en kunnen en tussen denken en doen. De student die deze opleiding afrondt paart een volledige beheersing van het vak aan het vermogen tot kritische reflectie en artistieke vernieuwing. Lees meer

Vooropleiding, Jong Talent

Via de vooropleiding biedt het conservatorium aankomende studenten de mogelijkheid zich goed op de conservatoriumstudie voor te bereiden. Lees meer

Voor de begeleiding van jong jazz-toptalent van 12-18 jaar is er het Junior Jazz College. Lees meer

Delen