Naar inhoud
 

Mastervakken 2023-2024

Klik hier voor het overzicht van mastervakken 2023-2024

 

Master-ensembles 2024-2025

Klik hier voor het overzicht van master-ensembles 2024-2025

 

Master Research Guide 2023-2024

Download hier

Masteropleiding Jazz

Het Conservatorium van Amsterdam (CvA) biedt een tweejarige masteropleiding waarin een individuele voortzetting van de hoofdvakstudie centraal staat, met als doel het opleiding van studenten tot veelzijdige musici op het hoogste niveau, uitvoerend en/of scheppend.

Met behulp van de veelzijdig ingerichte opleiding kan de muziekvakstudent zich optimaal voorbereiden op het muziekleven. De student wordt in de gelegenheid gesteld verbreding en flexibiliteit te combineren met volledige beheersing van het vak, waarbij hij zo wordt begeleid dat individuele kwaliteiten en talenten optimaal tot ontplooiing kunnen komen.

De masteropleiding bewaart een zorgvuldig evenwicht tussen weten en kunnen en tussen denken en doen. De student die deze opleiding afrondt paart een volledige beheersing van het vak aan het vermogen tot kritische reflectie en artistieke vernieuwing.

Het conservatorium werkt ook in de masteropleiding nauw samen met andere hoogwaardige academische opleidingen. Zo heeft de afdeling Jazz overeenkomsten gesloten met de Manhattan School of Music, New York; New England Conservatory, Boston; University of North Texas; Berklee College of Music Boston; Temple University Philadelphia en State University of New York at Purchase. Ook biedt het CvA in samenwerking met de leerstoelgroep Muziekwetenschap van de Universiteit van Amsterdam (UvA) als enig conservatorium in Nederland de opleiding Master of Arts in Theorie der Muziek aan. Tevens kunnen de studenten van de masteropleiding voor een aantal specifieke onderwerpen colleges en werkgroepen aan de UvA volgen.

Het masterprogramma bevat de volgende verplichte onderdelen:

Onderdeel Studiepunten
Hoofdvak 60 (1680 uur)
Ensembles 20 (560 uur)
Onderzoek 10 (280 uur)
Master-keuzevakken 20 (560 uur)
Vrije ruimte 10 (280 uur)

De student moet in twee jaar tenminste 120 studiepunten halen om te kunnen afstuderen.

Curriculum

De kern van de studie voor het hoofdvak wordt gevormd door de wekelijkse individuele hoofdvaklessen. In het eerste jaar heeft de student de keuze uit twee mogelijkheden
* de lessen worden gevolgd bij één hoofdvakdocent
* de lessen worden gevolgd bij twee hoofdvakdocenten, d.w.z. de helft van de lessen bij de ene en de helft bij de andere hoofdvakdocent

In het tweede studiejaar is het bij de tweede optie mogelijk dat de helft van de lessen wordt gevolgd bij een gastdocent. In dit geval moet de student uiterlijk drie maanden voor aanvang van de tweedejaarscursus een aanvraag indienen (d.w.z. voor 1 juni voorafgaand aan het nieuwe cursusjaar), in overleg met zijn/haar mentor.

Aan het eind van het eerste jaar volgt een examen. Toelating tot het tweede jaar hangt af van zowel het spelniveau en de artistieke vooruitgang die is geboekt, als van de mate waarin de voornemens zoals ze in het studieplan staan, gerealiseerd zijn.

Bijvak techniek of tweede instrument
Deze lessen zijn gerelateerd aan het hoofdvak: stemtechniek voor hoofdvak zang, bijvak fluit of klarinet voor hoofdvak saxofoon, bijvak contrabas voor hoofdvak basgitaar en vice versa, enz.

Projecten
Regelmatig geven Artists in Residence gedurende een langere periode gastlessen aan het conservatorium. Deze Artist-in-Residence-programma's zijn in eerste instantie gericht op de studenten van de masteropleiding. Actieve deelname is verplicht en wordt als onderdeel van de hoofdvakstudie beschouwd. Ook individuele hoofdvaklessen maken deel uit van het Artist-in-Residence-programma.

In de twee jaar van de masteropleiding moet de student in totaal vier ensembles volgen (twintig studiepunten; elk ensemble is vijf studiepunten). Aan het einde van iedere periode treden alle ensembles op binnen en/of buiten het conservatorium. Klik hier voor het ensemble-overzicht.

Gedurende de twee studiejaren doet elke student een onderzoeksproject. Dit onderzoek kan artistiek, historisch, analytisch, etc. van aard zijn. Elk jaar presenteren de tweedejaarsstudenten de resultaten van dit onderzoek op een symposium dat in het conservatorium georganiseerd wordt. De student kan voor de presentatie kiezen uit verschillende formats, te weten: een 'lecture recital' (combinatie van een concert en een mondelinge toelichting/presentatie), een concert met programmatoelichting, een voordracht op basis van een vervaardigde scriptie of een workshop of masterclass.
Lees meer over masteronderzoek.

Het theorieprogramma in de master bestaat uit een verplicht deel en een keuzedeel. Tenminste 20 studiepunten moeten worden behaald in twee jaar tijd. Verplicht zijn 'Muziektheorie' en 'Compositie - Creative Writing'. Tezamen zijn dit 10 studiepunten.
Voor het keuzedeel kan worden gekozen uit het aanbod van master-keuzevakken.

Klik hier voor het overzicht aan master-keuzevakken,

Met dit studieonderdeel besteed je gedurende je masterstudie minimaal 10 studiepunten aan een 'specialisme' of een bijzondere interesse. Je kunt de vrije ruimte op verschillende manieren invullen.
Lees meer over de vrije ruimte

Toelating

Kandidaten van andere muziekvakopleidingen dienen bij het aanmeldingsformulier een link op te geven naar een plek waar zij opnamen hebben staan. Deze opnamen worden gebruikt als voorselectie; de kandidaat wordt alleen uitgenodigd voor een auditie als het niveau overeenkomt met het vereiste niveau.

Zie het menu links voor een overzicht van de hoofdvakken waarin kan worden afgestudeerd. Specifieke informatie en toelatingseisen per hoofdvak zijn daar te vinden onder het betreffende hoofdvak.

Kandidaten die zich aanmelden voor de master en die geen bacheloropleiding hebben afgerond aan het CvA worden ook opgeroepen voor een schriftelijke test. Deze test bestaat uit drie delen:

  1. een gehoortest; deze test is gelijk aan de test die de bachelorkandidaten maken
  2. een harmonie-/analyseopdracht
  3. een harmonisatieopdracht

Eujam

Eujam is een masterprogramma dat is opgezet door de conservatoria van Amsterdam, Berlijn, Kopenhagen, Parijs en Trondheim en dat speciaal is bedoeld voor talentvolle moderne jazzmusici die in de voorhoede willen lopen van de ontwikkelingen in muziek, cultuur en muziekbedrijf. Lees meer >>

Opleidingsgegevens

Studielast
120 studiepunten

Studieduur
2 jaar voltijd

Voertaal
Nederlands en Engels

CROHO-code
44739 (M Muziek)

Graad
Master of Music

Delen
 

Mastervakken 2023-2024

Klik hier voor het overzicht van mastervakken 2023-2024

 

Master-ensembles 2024-2025

Klik hier voor het overzicht van master-ensembles 2024-2025

 

Master Research Guide 2023-2024

Download hier