Trombone en Bastrombone

Trombone

De blazersafdeling ontwikkelt studenten tot musici die inzetbaar zijn op het gehele terrein van de beroepspraktijk: van musicalorkesten via bigbands tot en met ensembles op het terrein van jazz, fusion, pop en latin, live en in de studio. Dit wordt gerealiseerd door de student te laten spelen in diverse muzikale situaties, met een accent op ensemblespel en het ontwikkelen van solistische kwaliteiten waarbij improvisatie een belangrijke rol speelt.
De trombonesectie bestaat uit Bert Boeren, Martijn Sohier en Ilja Reijngoud. Recente gastdocenten zijn Nils Wogram, Bart van Lier, Adrian Mears, Wycliffe Gordon en Robin Eubanks.

Coördinatie: Martijn Sohier

Toelatingseisen
Voor het toelatingsexamen vindt een voorselectie plaats middels door de kandidaat in het aanmeldingsformulier te uploaden opnamen van twee stukken uit het jazzidioom en één stuk naar keuze. Als de stukken als onvoldoende worden beoordeeld, wordt de kandidaat niet uitgenodigd voor het toelatingsexamen.

Tijdens het toelatingsexamen wordt de kandidaat getoetst op:

Speelvaardigheid
a. De commissie maakt een keuze uit drie door de kandidaat voorbereide stukken van verschillend karakter, tempo en toonsoort bijv. uit het standaard jazzrepertoire (thema en improvisatie) waarin hij/zij aan de commissie, naast instrumentbeheersing, duidelijk blijk geeft van een redelijk ritmisch, harmonisch en melodisch inzicht. Bij het spelen van deze stukken moet improvisatie een belangrijk onderdeel zijn. Voor kandidaten die prioriteit willen geven aan orkestspel zijn er ook mogelijkheden. Hierbij wordt in mindere mate gelet op improvisatorische vaardigheden.
b. De kandidaat dient ook uitgeschreven materiaal te spelen, bijvoorbeeld jazzsolo's, jazzetudes en/of klassieke etudes (bladmuziek in viervoud meenemen voor de examencommissie).
c. Het kunnen spelen van alle majeur- en mineurtoonladders en drieklanken in een redelijk tempo.

Gehoor en leesvaardigheid
Onderdelen hiervan zijn:

 • op het gehoor naspelen van een voorgezongen of voorgespeelde lijn
 • het invullen (solerend) van een harmonische progressie aan de hand van akkoordsymbolen
 • het a prima vista spelen van een uitgeschreven melodie

De commissie kan het examen met enkele oefeningen aanvullen als ze meer informatie over de kandidaat wenst.

Beoordeling
De mogelijkheden om een hoofdvakstudie te volgen worden door de commissie besproken. Bij de beoordeling wordt gelet op:

 1. muzikaliteit; gehoor en melodisch inzicht
 2. gevoel voor ritme en tempo
 3. affiniteit met jazz en/of afgeleide muzieksoorten
 4. harmonisch inzicht, akkoorden lezen
 5. techniek, toonvorming
 6. noten- en ritmisch lezen

Voorselectie
In het aanmeldingsformulier vult de kandidaat drie links (o.a. YouTube, Soundlink) in naar materiaal waarop hij/zij te zien en/of te beluisteren is. Aan de hand van dit materiaal  wordt beoordeeld of de kandidaat voldoende niveau heeft voor het masterprogramma. Bij een positieve beoordeling wordt de kandidaat uitgenodigd voor een auditie. Tijdens deze auditie speelt de kandidaat drie songs waarvan tenminste:

 • één eigen compositie
 • één jazz-standard

Originaliteit en een hoog niveau van de improvisatie is een vereiste.

Kandidaten kunnen hun eigen musici meebrengen. Het is ook mogelijk gebruik te maken van een trio van het conservatorium; geef dit aan op het aanmeldingsformulier.

Martijn Sohier coördinator, techniek, methodiek
Bert Boeren 
Ilja Reijngoud
Martin van den Berg bastrombone
Nils Wogram vaste gastdocent (Artist in Residence)

Delen