Trompet

De blazersafdeling ontwikkelt studenten tot musici die inzetbaar zijn op het gehele terrein van de beroepspraktijk: van musicalorkesten via bigbands tot en met ensembles op het terrein van jazz, fusion, pop en latin, live en in de studio. Dit wordt gerealiseerd door de student te laten spelen in diverse muzikale situaties, met een accent op ensemblespel en het ontwikkelen van solistische kwaliteiten waarbij improvisatie een belangrijke rol speelt.
Er bestaat een aparte opleiding voor lead-trompet, deze is uniek in Europa. 

Het docententeam van de trompetsectie bestaat uit Ruud Breuls, Jan Wessels, Jarmo Hoogendijk (hoofdvak), Erik Veldkamp en Jacco Groenendijk (techniek) en Robbert Scherpenisse (methodiek). Terell Stafford en Alex Sipiagin zijn als vaste gastdocenten/Artists in Residence verbonden aan de afdeling. Bobby Shew, Ambrose Akinmusire en Avishai Cohen vervulden de afgelopen jaren een gastdocentschap.

Coördinatie: Erik Veldkamp, Robbert Scherpenisse

'I have nothing but a great experience with you. Having toured around the world, I can tell: your level is the highest.'
Alex Sipiagin, Artist in Residence, Trumpeter, Professor

Toelatingseisen
Voor het toelatingsexamen vindt een voorselectie plaats middels door de kandidaat in het aanmeldingsformulier te uploaden opnamen van twee stukken uit het jazzidioom en één stuk naar keuze. Als de stukken als onvoldoende worden beoordeeld, wordt de kandidaat niet uitgenodigd voor het toelatingsexamen.

Tijdens het toelatingsexamen wordt de kandidaat getoetst op:

Speelvaardigheid
a. De commissie maakt een keuze uit drie door de kandidaat voorbereide stukken van verschillend karakter, tempo en toonsoort bijv. uit het standaard jazzrepertoire (thema en improvisatie) waarin hij/zij aan de commissie, naast instrumentbeheersing, duidelijk blijk geeft van een redelijk ritmisch, harmonisch en melodisch inzicht.
Voor kandidaten die een prioriteit willen geven aan orkestspel zijn er ook mogelijkheden. Hierbij wordt in mindere mate gelet op improvisatorische vaardigheden.
b. De kandidaat dient ook uitgeschreven materiaal te spelen, bijvoorbeeld jazzsolo's, jazzetudes en/of klassieke etudes (bladmuziek in viervoud meenemen voor de examencommissie).
c. Het kunnen spelen van:

 • alle majeur- en mineurtoonladders
 • de majeur- en mineurdrieklanken en de dominant-septiemakkoorden

NB.: Men gaat ervan uit dat de kandidaat al geruime tijd bezig is met specifiek instrumentaal-technische zaken (embouchure, adem).

Gehoor en leesvaardigheid
Onderdelen hiervan zijn:

 • op het gehoor naspelen van een voorgezongen, voorgespeelde lijn
 • het invullen (solerend) van een harmonische progressie aan de hand van akkoordsymbolen
 • het a prima vista spelen van een uitgeschreven melodie

De commissie kan het examen met enkele oefeningen aanvullen als ze meer informatie over de kandidaat wenst.

Beoordeling
De mogelijkheden om een hoofdvakstudie te volgen worden door de commissie besproken. Bij de beoordeling wordt gelet op:

 1. muzikaliteit; gehoor en melodisch inzicht
 2. gevoel voor ritme en tempo
 3. affiniteit met jazz en/of afgeleide muzieksoorten
 4. harmonisch inzicht, akkoorden lezen
 5. techniek, toonvorming
 6. noten- en ritmisch lezen

Voorselectie
In het aanmeldingsformulier vult de kandidaat drie links (o.a. YouTube, Soundlink) in naar materiaal waarop hij/zij te zien en/of te beluisteren is. Aan de hand van dit materiaal  wordt beoordeeld of de kandidaat voldoende niveau heeft voor het masterprogramma. Bij een positieve beoordeling wordt de kandidaat uitgenodigd voor een auditie. Tijdens deze auditie speelt de kandidaat drie songs waarvan tenminste:

 • één eigen compositie
 • één jazz-standard

Originaliteit en een hoog niveau van de improvisatie is een vereiste.

Kandidaten kunnen hun eigen musici meebrengen. Het is ook mogelijk gebruik te maken van een trio van het conservatorium; geef dit aan op het aanmeldingsformulier.

Erik Veldkamp coördinator, lead-trumpet, techniek
Robbert Scherpenisse coördinator, methodiek
Ruud Breuls  
Jarmo Hoogendijk  
Jan Wessels 
Terell Stafford Artist in Residence
Alex Sipiagin Artist in Residence
Jacco Groenendijk techniek

Delen