Muziektheorie Jazz

Het hoofdvak Muziektheorie Jazz is een combinatie van kunstonderwijs en theoretische reflectie, zowel in de bachelor- als in de masteropleiding. Kenmerkend voor deze unieke en robuuste studierichting binnen het CvA is de volgende zienswijze. Theoretische kennis, vaardigheden en reflectie gaan hand in hand met de praktische beoefening van de muziek, als bijvoorbeeld instrumentalist of arrangeur. Het uitgangspunt is het eigene van jazz, met een scherp oog voor de bredere muzikaal-culturele en historische context waar jazz deel van uitmaakt. Het CvA, met zijn breed georiënteerde, internationaal gerenommeerde jazzopleiding, is bij uitstek de plaats waar deze uitgangspunten vruchtbaar in de praktijk kunnen worden gebracht.

Docenten

Edwin Paarlberg coördinator
Barbara Bleijanalyse, contrapunt, solfège, methodiek
Walther Stuhlmacher harmonie aan de piano
Henk Huizinga harmoniearrangeren

Naast de reguliere lessen worden er gedurende het schooljaar andere evenementen georganiseerd. Deze omvatten: een colloquium waar studenten en docenten werk-in-uitvoering kunnen presenteren; gastsprekers zoals het jaarlijkse programma 'Music Theorist in Residence'; en studiedagen en conferenties, georganiseerd door de Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Muziektheorie.

Aan de hand van de voorkennis en ervaring die aankomende studenten hebben wordt bepaald in welk jaar van de opleiding ze starten. Deze beslissing wordt genomen na het toelatingsexamen.

Coördinator
Edwin Paarlberg

Vakgroepvertegenwoordiger
Barbara Bleij

Delen