Academy for Musicology and Musicianship Amsterdam
Artistieke en wetenschappelijke ontwikkeling in één

Speciaal voor bachelorstudenten aan het CvA die wetenschappelijk de diepte in willen wordt de Academy for Musicology and Musicianship Amsterdam (AMMA) ontwikkeld. Ben je als bachelorstudent gedreven bezig met je hoofdvak en wil je je daarnaast ook op wetenschappelijk niveau verdiepen in de verschillende manieren waarop muziek werkt, dan kun je via dit programma keuzevakken volgen van de studierichting Muziekwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. De studiepunten tellen mee voor het conservatorium-curriculum. 

Voor wie?

De AMMA staat open voor alle bachelorstudenten van alle studiejaren klassieke en oude muziek, jazz, pop en docent muziek die wetenschappelijke en theoretische verdieping zoeken. Het doel van dit programma is het gemakkelijker te maken om naast je conservatoriumstudie vakken aan de universiteit te volgen. In het verleden bleek de combinatie van beide studierichtingen vaak lastig, onder meer doordat roosters niet goed op elkaar aansloten. In de AMMA worden de inhoud van de vakken en de roosters goed op elkaar afgestemd, zodat je een inhoudelijk samenhangend programma kunt volgen dat goed te combineren is met je vakken op het conservatorium. Onderzoek maakt een groot deel uit van dit programma. 

Contactpersonen

Projectleider/lector
Michiel Schuijer

Projectcoördinator
Cornelieke van Voskuijlen

Projectteam CvA 
Walter van de Leur
Maya Verlaak
Otto Stuparitz
Carolien Hermans

Waarom?
De huidige muzikale beroepspraktijk vraagt steeds nadrukkelijker om musici die niet alleen artistiek op topniveau kunnen presteren, maar ook over academische competenties beschikken. De maatschappelijke rol van musici vereist ook kritische reflectie op het eigen werk en dat van anderen en een stem in bredere beroepsmatige en maatschappelijke kwesties, zoals de rol van muziek in technologische vernieuwing, cognitief onderzoek, gezondheidszorg, cultuurpolitiek en onderwijs.

Hoe? 
Je neemt deel aan het ‘AMMA-seminar’, waarin je steeds wisselende vakken kunt volgen die speciaal voor dit traject zijn ontworpen. Dit seminar is toegankelijk voor studenten van beide opleidingen (conservatorium en muziekwetenschap) en maakt deel uit van het keuzevakkenprogramma aan beide opleidingen. De vakken worden op het conservatorium gegeven. Ook is het mogelijk bestaande cursussen van de opleiding Muziekwetenschap te integreren in je conservatoriumstudie, ter vervanging of verdieping van een cursus die op je rooster staat, of als deel van je keuzeprogramma.

Delen