Studieprogramma's Klassiek

In de bacheloropleiding worden er naast individuele hoofdvaklessen groepslessen gegeven en voorspeelavonden, projecten en masterclasses georganiseerd. Studenten volgen vanaf het eerste jaar een uitgewerkt kamermuziekprogramma.

Via orkest- en ensembleprojecten is er volop de gelegenheid praktijkervaring op te doen. Het symfonieorkest werkt jaarlijks in twee projecten aan de opbouw van een veelzijdig repertoire, waarbij het in Amsterdam, Utrecht en andere belangrijke muziekcentra in het land optreedt. Dirigenten zijn zowel gerenommeerde gasten als docenten van het CvA.

In het onderdeel 'vrije ruimte' in het derde en vierde jaar kun je je naar keuze specialiseren in historische uitvoeringspraktijk, kamermuziek, hedendaagse muziek, jazz of niet-westerse muziek. Door het volgen van keuzevakken kun je het lespakket muziektheoretische vakken nauw aan laten sluiten bij je hoofdvakstudie. Lees meer

Het Conservatorium van Amsterdam biedt een tweejarige masteropleiding waarin een individuele voortzetting van de hoofdvakstudie centraal staat, met als doel het opleiden van studenten tot veelzijdige musici op het hoogste niveau, uitvoerend en/of scheppend.

Met behulp van de veelzijdig ingerichte opleiding kan de muziekvakstudent zich optimaal voorbereiden op het muziekleven. De student wordt in de gelegenheid gesteld verbreding en flexibiliteit te combineren met volledige beheersing van het vak, waarbij hij zo wordt begeleid dat individuele kwaliteiten en talenten optimaal tot ontplooiing kunnen komen.

De masteropleiding bewaart een zorgvuldig evenwicht tussen weten en kunnen en tussen denken en doen. De student die deze opleiding afrondt paart een volledige beheersing van het vak aan het vermogen tot kritische reflectie en artistieke vernieuwing.

Het conservatorium werkt ook in de masteropleiding nauw samen met andere hoogwaardige academische opleidingen. Zo heeft het CvA een overeenkomst gesloten met de Manhattan School of Music, New York. Tevens kunnen de studenten van de masteropleiding voor een aantal specifieke onderwerpen colleges en werkgroepen aan de UvA volgen. Lees meer

Via de vooropleiding biedt het conservatorium aankomende studenten de mogelijkheid zich goed op de conservatoriumstudie voor te bereiden. Lees meer

Voor toptalenten van 8-18 jaar die al toe zijn aan onderwijs op conservatoriumniveau is er is er de Sweelinck Academie. Lees meer

Bachelorstudenten die gedreven bezig zijn met hun hoofdvak en zich ook op wetenschappelijk niveau willen verdiepen in de verschillende manieren waarop muziek werkt, kunnen via dit programma keuzevakken volgen van de studierichting Muziekwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Lees meer

Delen