Bachelor Klassiek

De bachelorstudie Muziek bestaat uit een propedeuse (eerste studiejaar) en een hoofdfase (tweede t/m vierde studiejaar). Het propedeutisch jaar heeft een oriënterend/selecterend karakter en wordt afgesloten met een propedeuse-examen.

Tijdens de hoofdfase (het tweede t/m vierde studiejaar) worden de verplichte vakken jaarlijks getoetst door middel van tentamens. Het studietraject wordt in nauw overleg met de hoofdvakdocent uitgestippeld.

De studie instrumentale/vocale hoofdvakken wordt afgesloten met het diploma Bachelor of Music. Ook de hoofdvakken compositie en directie worden na vier jaar afgesloten met dit diploma.

Curriculum

Ensembles

Ensemblespel en kamermuziek hebben een hoge prioriteit gedurende de studie. De orkesten en ensembles worden jaarlijks geformeerd en werken in de vorm van projecten intensief aan een gevarieerd programma. Het CvA is de afgelopen jaren een intensieve samenwerking aangegaan met professionele podia en gespecialiseerde ensembles en festivals. Orkesten en ensembles van het CvA werken regelmatig samen met professionele ensembles en treden veelvuldig op op festivals in binnen- en buitenland.

Opleidingsgegevens

Studielast
240 studiepunten

Studieduur
4 jaar voltijd

Voertaal
Nederlands en Engels

CROHO-code
34739 (B Muziek)

Graad
Bachelor of Music

Delen