Vooropleiding bachelor

Via de vooropleiding biedt het conservatorium aankomende studenten de mogelijkheid zich goed op de conservatoriumstudie voor te bereiden. Leerlingen krijgen les van conservatoriumdocenten. Behalve doelgerichte voorbereiding op het hoofdvak en het verwerven van de noodzakelijke theoretische basiskennis is er volop gelegenheid om podiumervaring op te doen tijdens voorspeelavonden en concertmiddagen.

Voor de vooropleiding moet een toelatingsexamen worden afgelegd. De vooropleiding is geen HBO-opleiding, maar een cursus. Leerlingen hebben dus geen recht op studiefinanciering.

Vooropleiding aan het conservatorium
Niet iedereen die toe is aan een toelatingsexamen conservatorium heeft het voortgezet onderwijs al verlaten. En ook niet iedereen die klaar is met het voortgezet onderwijs en naar het conservatorium wil, heeft daarvoor al het juiste niveau. Voor die studenten is er de vooropleiding: één of twee voorbereidende jaren waarin studenten hoofdvaklessen, theorie- en solfègelessen kunnen combineren met school of werk.

Er zijn geen aparte toelatingseisen voor het hoofdvak; de examencommissie beoordeelt of er voldoende aanleg én ontwikkeling is om na één of twee jaar tot het conservatorium te kunnen worden toegelaten. Wat betreft theoretische kennis en solfège wordt dezelfde lijn gevolgd. Ook hier 'meet' de examencommissie aanleg en reeds opgedane kennis. Studenten die hiervoor geschikt zijn, kunnen - in overleg - tijdens de vooropleiding theoretische vakken uit de vakopleiding volgen.

Voortraject Muziek Gerrit van der Veenschool en IVKO
Het is mogelijk aan het CvA de vooropleiding of de Sweelinck Academie te combineren met het voortgezet onderwijs op de Gerrit van der Veenschool (havo/vwo) in Amsterdam-Zuid of het IVKO. De muzieklessen worden gedeeltelijk in het schoolrooster opgenomen. In verband met de vele studie-uren die het instrument op deze leeftijd al vraagt, is het mogelijk voor een aantal vakken vrijstelling te krijgen. Voor informatie kan contact worden opgenomen met de coördinator Jong Talent van de Gerrit van der Veenschool, de heer Herman Lange, tel: 020-6799905, of met de coördinator van de Sweelinck Academie.

Voorbereidende cursus master

Het Conservatorium van Amsterdam biedt jaarlijks aan circa vijftien kandidaten die in het bezit zijn van een bachelordiploma muziek en die toelating doen voor de master, maar nog niet geheel aan de ingangseisen voldoen, de mogelijkheid een voorbereidende cursus van een jaar te volgen. Deze cursus is een voorbereiding op het master-toelatingsexamen, dat een jaar later plaatsvindt. De lessen worden aangeboden met de intentie het jaar daarop alsnog in te stromen in de masteropleiding, maar biedt nadrukkelijk geen garantie voor toelating.

Let op: je kunt je niet aanmelden voor deze opleiding, maar alleen door de commissie uitgekozen worden op basis van de resultaten van je mastertoelatingsexamen.

De cursus bestaat uit een wekelijkse hoofdvakles en correpetitie. Daarnaast kunnen cursisten, in overleg met de studieadviseur, geplaatst worden voor een of meer ondersteunende groepslessen (bijvoorbeeld theorie). De lessen worden aangeboden via contractonderwijs.
Let op: contractonderwijs geeft geen recht op een verblijfsvergunning als student.
Meer informatie via het studiesecretariaat: cva-studadmin@ahk.nl.

Delen