Percussie

Global Groove Program
Drums en percussie anno 2020

Drums, percussie en ritme vormen al eeuwenlang het kloppend hart van muziek overal ter wereld. Ze zijn de muzikale verbinding tussen de continenten Afrika, Zuid Amerika, Noord-Amerika, Europa en Azië. De globalisering in de muziek maakt dit verband steeds duidelijker zichtbaar.

De moderne percussionist en drummer heeft dan ook behoefte aan kennis, ervaring en inspiratie op deze gebieden om zijn palet aan ritmes en sounds buiten de jazz- en popstromingen te kunnen uitbreiden. Met het Global Groove Program speelt het Conservatorium van Amsterdam in op deze behoefte. Via een zeer gevarieerd lesprogramma maak je kennis met diverse muzikale tradities en hun rol in de huidige muziekpraktijk, met respect voor de eigenheid en het vocabulaire van de genres.

Het Global Groove Program begint met een kennismaking met uiteenlopende drums- en percussietradities, variërend van latin-percussie tot tabla’s en van Afrikaans tot bijzondere oriëntaalse drums en hun toepassingen in eigentijdse muzikale situaties. Vervolgens krijg je door middel van een brede keus aan ensembles de gelegenheid met dit muzikale materiaal aan de slag te gaan. Via gerichte percussiehoofdvaklessen kun je je verder in een specifiek genre verdiepen. Kortom, het Global Groove Program biedt zowel een brede ontwikkeling als specialisatie in een richting naar keuze, waarmee je kunt uitgroeien tot drummer/percussionist op topniveau. 

Toelatingseisen

Speelvaardigheid
a. De commissie maakt een keuze uit drie door de kandidaat voorbereide stukken waarin hij/ zij aan de commissie, naast instrumentbeheersing en een redelijk ritmisch inzicht, duidelijk blijk geeft van muzikaal inzicht, bij voorkeur in verschillende soorten muziek zoals bijvoorbeeld Cubaans/Braziliaans/Afrikaans.
b. Uit de gespeelde stukken moet blijken dat de kandidaat beschikt over voldoende vaardigheden op verschillende instrumenten, zowel hand- als stokgeslagen instrumenten. Indien nodig kan de commissie hiernaar vragen. De commissie behoudt zich het recht voor een stuk te onderbreken als volgens haar de nodige informatie door de kandidaat is verschaft (in verband met de korte voorspeeltijd van 30 minuten).

Gehoor, tempo/ timing en leesvaardigheid
Onderdelen hiervan zijn:
* het op gehoor meespelen met een onbekend, eenvoudig stuk, zonder dat hierover enige aanwijzing wordt verstrekt
* op het gehoor nazingen en naspelen van een voorgezongen, voorgespeeld ritme
* het spelen van een zelfgekozen partij aan de hand van een gegeven tempo (clicktrack)
* het a prima vista spelen van een uitgeschreven ritme

De commissie kan het examen met enkele oefeningen aanvullen als ze meer informatie over de kandidaat wenst.

Beoordeling
De mogelijkheden om een hoofdvakstudie te volgen worden door de commissie besproken. Bij de beoordeling wordt gelet op:
1. muzikaliteit, gehoor en ritmisch inzicht
2. gevoel voor ritme en tempo
3. affiniteit met de instrumenten en de muziekstijlen die direct verbonden zijn aan de instrumenten.

maar hiernaast ook op:
4. vormgevoel
5. techniek, toonvorming
6. noten- en ritmisch lezen

Voorselectie
In het aanmeldingsformulier vult de kandidaat drie links (o.a. YouTube, Soundlink) in naar materiaal waarop hij/zij te zien en/of te beluisteren is.

Aan de hand van dit materiaal  wordt beoordeeld of de kandidaat voldoende niveau heeft voor het masterprogramma. Bij een positieve beoordeling wordt de kandidaat uitgenodigd voor een auditie. Tijdens deze auditie speelt de kandidaat drie stukken waarvan tenminste één jazz-standard (originaliteit en een hoog niveau van de improvisatie is een vereiste).

Kandidaten kunnen hun eigen begeleiding meebrengen. Het is ook mogelijk gebruik te maken van een trio van het conservatorium; geef dit aan op het aanmeldingsformulier.

hoofdvak
Lucas van Merwijk latin-drums, latin-percussie
Bart Fermie Braziliaanse percussie, latin-percussie, allround percussie, methodiek
Alper Kekec oriëntaalse percussie
Niti Ranjan Biswas tabla en Indiase percussie, ensembles
Maguette Gueye Afrikaanse percussie

gastdocenten
Aly N’Diaye Rose
Moussé Pathé
Roberto Quintero
Luisito Quintero
Roberto Vizcaino

 

Delen