Studentendecaan

Bij de studentendecaan kunnen studenten terecht met vragen en problemen betreffende praktische en juridische aspecten van de studie, zoals studiefinanciering en inschrijfrechten. Ook het bespreken van problemen van persoonlijke aard die invloed hebben op de studie behoort tot de taken van de studentendecaan.

Zaken die studenten met de studentendecaan kunnen bespreken, zijn onder andere:

 • problemen met de studievoortgang (bijvoorbeeld als gevolg van ziekte of een chronische aandoening)
 • functionele beperkingen/neurodiversiteit (zoals autisme, AD(H)D, dyslexie)
 • financiële zaken en/of problemen (bijvoorbeeld studiefinanciering)
 • officiële procedures (gemeentelijke zaken, examencommissie etc.)
 • klachten of verzoeken
 • onaanvaardbaar gedrag van personeel of medestudenten
 • communicatieve aangelegenheden (bijvoorbeeld omgaan met feedback)
 • persoonlijke problemen
 • mentale of emotionele problemen (depressie, angst, gedachten aan zelfdoding)
 • stress
 • studiemotivatie, planning, aanpak van de studie

Contact

Mirjam Pol studentendecaan
m.pol@ahk.nl

Delen