Nuijts Stichting

De Nuijts Stichting verleent financiële hulp aan kinderen van Nederlandse nationaliteit tot achttien jaar die piano of een strijkinstrument spelen, ten behoeve van de ontwikkeling van hun muzikaal talent op hun weg naar het podium. Aanvragen voor een beurs worden schriftelijk bij het bestuur van de stichting ingediend door de ouders van de Jong Talent-studenten.

De hoogte en het aantal van de toegekende beurzen is gebaseerd op een ingeschat direct rendement van de beleggingen. Het doel is een bestendige gedragslijn aan te houden zodat per jaar een vast aantal beurzen kunnen worden toegekend.

RSIN-nummer/fiscaal nummer: 810520138

Nuijts Stichting
Conservatorium van Amsterdam
Oosterdokskade 151
1011 DL Amsterdam

Okke Westdorp voorzitter
Joachim Junghanss penningmeester

De bestuurders zijn onbezoldigd.

Toekenning van kleinschalige beurzen aan de studenten van de afdeling Jong Talent van het Conservatorium van Amsterdam.

Delen