Gezondheid

Het vak van uitvoerend musicus stelt naast artistieke niet te onderschatten fysieke en mentale eisen. Voor een goed doorlopen van de opleiding en de verdere carrière is het daarom belangrijk dat de student zich een verantwoorde manier van werken eigen maakt. Het gezondheidszorgprogramma van het CvA legt het accent op het voorkomen van problemen en en beschikt daarvoor over een netwerk van zorgverleners binnen en buiten de school:

  • studentendecaan
  • fysiotherapie voor muziekstudenten, zie www.bleeksma.nl
  • huisarts
  • schoolpsycholoog
  • houding & beweging en dans, Feldenkrais
  • Alexandertechniek
  • oriëntatie op studie en beroep
  • Mensendieck, zie www.marjamosk.nl
  • orthopedisch chirurg

Het bovenstaande wil niet zeggen dat deze voorzieningen gratis zijn. Huisarts, fysio- en Mensendiecktherapie, Alexandertechniek, specialist en dergelijke dienen door de student zelf of via de zorgverzekering betaald te worden. Dit geldt eveneens voor behandeling na eventuele doorverwijzing door de schoolpsycholoog. Studenten dienen zich voldoende te verzekeren tegen medische en andere kosten.

Delen