Gezondheid

Het vak van uitvoerend musicus stelt naast artistieke niet te onderschatten fysieke en mentale eisen. Voor een goed doorlopen van de opleiding en de verdere carrière is het daarom belangrijk dat de student zich een verantwoorde manier van werken eigen maakt. Het gezondheidszorgprogramma van het CvA legt het accent op het voorkomen van problemen en beschikt daarvoor over diverse faciliteiten en een netwerk van zorgverleners binnen en buiten de school, zoals fysiotherapie en een schoolpsycholoog. Daarnaast hebben we een uitgebreid Healthy Musicianship-programma met onder andere lessen houding & beweging voor musici, Feldenkrais, Alexandertechniek en yoga. 

Het bovenstaande wil niet zeggen dat alle voorzieningen gratis zijn. Aan bijvoorbeeld fysiotherapie zijn kosten verbonden die door de student zelf of via de zorgverzekering betaald dienen te worden. Dit geldt eveneens voor behandeling na eventuele doorverwijzing door de schoolpsycholoog. Studenten dienen zich voldoende te verzekeren tegen medische en andere kosten.

Uitgebreide informatie hierover vinden studenten op MyAHK

Delen