Naar inhoud
 

Doneer!

Klik hier om te doneren

Stichting Musici van Morgen

Het Conservatorium van Amsterdam leidt de jonge toptalenten van morgen op, al vanaf 8 jaar. Maar de weg naar het concertpodium is lang en intensief. Voor sommige studenten is dit niet mogelijk zonder extra hulp. Om deze studenten met een uitzonderlijk talent te ondersteunen, is de Stichting Musici van Morgen opgericht. Deze stichting maakt het ook voor hen mogelijk hun talent te ontwikkelen. Om haar werk zo goed mogelijk te kunnen doen, heeft de stichting echter donateurs nodig.

Met een donatie aan Stichting Musici van Morgen investeert u in de toekomst van uiterst muzikale jongeren van over de hele wereld die anders de kans niet zouden krijgen hun talent te ontwikkelen. Door in de musici van morgen te investeren, investeert u ook in het (inter)nationale muziekleven van de toekomst.

Voor studenten

CvA-studenten die een aanvraag willen doen bij het Musici van Morgen-fonds kunnen informatie en een aanvraagformulier vinden op intranet onder 'Fondsen en beurzen'.

RSIN-nummer/fiscaal nummer: 816764244

KvK-nummer: 41198894

Stichting Musici van Morgen
Conservatorium van Amsterdam
Oosterdokskade 151
1011 DL Amsterdam
T 020-5277550

Okke Westdorp voorzitter
Marian Schutjens-Bouwhuis penningmeester
Joachim Junghanss
Béatrice Picard

De doelstelling van de stichting omvat het beheer van gelden, bijeengebracht door docenten en studenten van het Conservatorium van Amsterdam en andere donaties door middel van wervingscampagnes.
De bijeengebrachte gelden dienen voor de bekostiging voor o.a. studie-uitgaven die van overheidswege niet voor bekostiging in aanmerking komen. Hieronder vallen onder meer: ondersteuning aan studenten voor deelname aan zomercursus, festival, masterclass, concours of aan door het conservatorium georganiseerde groepsreizen, manifestaties of andere activiteiten.
Doelgroepen zijn studenten in de vooropleiding, bachelor- en masteropleiding voor activiteiten die plaatsvinden binnen hun studieperiode aan het CvA.
De fondsen worden door middel van werving geïnd. Deze werving vindt plaats door een aan het begin van het studiejaar een 'bedelbrief' te versturen aan alle studenten en docenten van het conservatorium met het verzoek hun jaarlijkse contributie te betalen.

De bestuurders zijn onbezoldigd.

Zie beleidsplan.

Irene Kok, cello

'Soms heb je dat, je krijgt een masterclass en opeens vallen veel dingen die je al veel eerder gehoord hebt op zijn plaats.'

Tom Wolfs, klarinet

'Zonder dat financiële steuntje in de rug was deelname aan deze prijzige masterclass niet mogelijk geweest.'

Delen
 

Doneer!

Klik hier om te doneren