sa-strijkkwartet.jpg
 

Aanvraagformulier Steunfonds

Download

 

Doneer

Klik hier

Stichting Muziek is Meer - Steunfonds

De activiteiten van Stichting Muziek is Meer bestaan onder meer uit het registreren van de behoeften die bij musici op het collectieve vlak bestaan bestaan en het verlenen van financiële steun aan in Nederland gevestigde vakorganisaties van musici om aan de behoeften tegemoet te komen. 

Om studenten te steunen die in financiele problemen zijn geraakt door de corona-crisis is het Conservatorium van Amsterdam samen met Stichting Muziek is Meer een steunfonds gestart.

Uitleg
Het betreft een financiële tegemoetkoming vanwege inkomstenderving door de corona-crisis, die niet kan worden gedekt met een extra lening van DUO of door andere voorzieningen van de overheid of gemeente. Om in aanmerking te komen kunnen studenten met het aanvraagformulier een aanvraag indienen via Raphaela Danksagmuller (studenten Klassiek) of Clara Brons (studenten Jazz, Pop en ODM).

De maximale tegemoetkoming bedraagt in beginsel € 250,- per maand. De tijdelijke regeling geldt vooralsnog voor de inkomstenderving in de maanden april en mei 2020.

» De deadlines voor de aanvraag voor april zijn 10 april en 24 april 2020 «

» De deadlines voor de aanvraag voor mei zijn 15 mei en 29 mei 2020 «

» De deadlines voor de aanvraag voor juni zijn 15 juni en 29 juni 2020 «

Voorwaarden
Om aanspraak te maken op hulp van het steunfonds, dienen studenten te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De student heeft verlies van inkomen door werk
  Heb je door de corona-maatregelen andere financiële schade ondervonden, neem dan contact op met de decaan.
   
 • De student heeft de Nederlandse/EU/EER/Zwitserse nationaliteit
  Niet-EER: Je komt in aanmerking tenzij jouw werkgever gebruik maakt van het landelijke noodfonds (NOW).
   
 • De aanvraag voor een maximale lening bij DUO door de student is afgewezen
  (voor Nederlandse/EU/EER/Zwitserse studenten)
   
 • Op het moment van aanvragen dient de student aan te kunnen tonen dat hij/zij betalingsverplichtingen heeft in Nederland
   

Aanvraag
De aanvraag kan per maand worden ingediend en bestaat uit het aanvraagformulier en digitale afschriften van onderstaande documenten:

 • de verklaring van DUO dat de student niet in aanmerking komt voor enige vorm van studiefinanciering bij DUO;
 • de reden van de financiële problemen;
 • een verklaring van de werk- of opdrachtgever, bijvoorbeeld in de vorm van een contract, vergezeld van de overeengekomen (financiële) afspraken;
 • de bevestiging van de werk- of opdrachtgever, dat deze niet in aanmerking komt voor het landelijke noodfonds;
 • Ben je freelancer, informeer dan bij jouw gemeente of bij de Kamer van Koophandel. Kom je niet in aanmerking voor de gemeentelijke regeling of voor die van de KvK, sluit die betreffende verklaring dan bij;
 • bankafschriften (3x) van januari, februari en de maand voorafgaand aan de maand waar aanvraag voor wordt gedaan (maart of april), waaruit blijkt:
  • (a) met wat voor werk de student inkomsten ontvangt en
  • (b) wat uit dat werk de gemiddelde maandinkomsten zijn die de student misloopt

Elke aanvraag zal vertrouwelijk worden behandeld conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

RSIN-nummer/fiscaal nummer: 812012963

Stichting Muziek is Meer
Conservatorium van Amsterdam
Oosterdokskade 151
1011 DL Amsterdam

Janneke van der Wijk voorzitter
Edo Righini penningmeester
Okke Westdorp secretaris

Delen
 

Aanvraagformulier Steunfonds

Download

 

Doneer

Klik hier