Gezondheid en veiligheid

Gezondheid
Het vak van uitvoerend musicus stelt naast artistieke niet te onderschatten fysieke en mentale eisen. Voor een goed doorlopen van de opleiding en de verdere carrière is het daarom belangrijk dat de student zich een verantwoorde manier van werken eigen maakt. Het Conservatorium van Amsterdam heeft daarom een speciaal op muziekstudenten toegesneden gezondheidszorgprogramma ontwikkeld. 

Studentendecaan
Studenten met vragen en problemen over praktische en juridische aspecten van de studie, en met problemen van persoonlijke aard, kunnen die bespreken met de studentendecaan

Gedragscode en vertrouwenspersonen
Studenten en medewerkers die geconfronteerd worden met ongewenste seksuele intimidatie en/of agressie kunnen contact opnemen met verschillende vertrouwenspersonen. Ook is er een Gedragscode

Delen