Sociale veiligheid

Bij het Conservatorium van Amsterdam geloven we dat een veilige en ondersteunende omgeving essentieel is voor academische en creatieve uitmuntendheid. Het welzijn van onze studenten, docenten en medewerkers staat bij ons voorop. Daarom hebben we een scala aan beleidsmaatregelen en ondersteuningssystemen om een cultuur van wederzijds respect, integriteit en veiligheid te bevorderen.

We hanteren de kernprincipes van veiligheid, empathie en wederzijds respect, gebaseerd op het bredere beleid dat wordt gehanteerd door de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK). Elke vorm van ongewenst gedrag, waaronder intimidatie, bedreiging, misbruik en grensoverschrijdend gedrag, is onaanvaardbaar. We zijn toegewijd aan het creëren van een sfeer die overeenkomt met wie we willen zijn - een gemeenschap van kunstenaars en wetenschappers die gedijen in een gezonde, respectvolle en samenwerkende omgeving.

Bovendien zorgen we ervoor dat elke student een studentencoach heeft die beschikbaar is voor eventuele vragen of zorgen die ze kunnen hebben. Regelmatige gesprekken met deze coaches helpen ons het welzijn van onze studenten voortdurend te monitoren.

We hebben een uitgebreide Gedragscode die de verwachtingen en waarden beschrijft die de onderlinge interacties binnen onze instelling reguleren. Deze code dient als een kader voor wat als acceptabel gedrag wordt beschouwd en leidt de afhandeling van eventuele klachten die kunnen ontstaan.

Voor studenten en medewerkers die desondanks (seksuele) intimidatie of ander onaanvaardbaar gedrag tegenkomen of dit hebben waargenomen, zijn er verschillende vertrouwenspersonen binnen en buiten de school met wie u vertrouwelijk kunt praten over het probleem. Ook kunnen studenten terecht bij de studentendecaan en een schoolpsycholoog voor psychologische ondersteuning. Periodieke interne enquêtes en workshops hebben ook tot doel om proactief zorgen aan te pakken en inzichten te verzamelen in het werkklimaat en het studieklimaat.

Studenten en medewerkers van het Conservatorium van Amsterdam kunnen uitgebreide informatie en een lijst van vertrouwenspersonen vinden op ​​​​ MyAHK (alleen toegankelijk voor studenten en medewerkers).

Delen