Sociale veiligheid

Het is van het grootste belang dat iedereen op het Conservatorium van Amsterdam in een prettige sfeer kan studeren en werken. Veiligheid, wederzijdse sympathie en respect zijn voorwaarden voor een goede werkomgeving en een geslaagde studietijd.
Voor studenten en medewerkers die desondanks toch te maken krijgen met (seksuele) intimidatie of ander ongewenst en onaanvaardbaar gedrag, of hier getuige van zijn, zijn er verschillende vertrouwenspersonen binnen en buiten de school met wie je het probleem vertrouwelijk kunt bespreken. De vertrouwenspersoon kijkt samen met jou naar een passende oplossing en helpt je desgewenst bij het afhandelen van de klacht. Ook kunnen studenten terecht bij de studentendecaan en de schoolpsycholoog.
Daarnaast biedt het conservatorium ondersteuning door middel van een Gedragscode en een klachtenregeling, workshops over sociale veiligheid en regelmatige interne onderzoeken naar het studie- en werkklimaat.

Studenten en medewerkers van het Conservatorium van Amsterdam kunnen op MyAHK uitgebreide informatie en een lijst vertrouwenspersonen vinden (alleen toegankelijk voor studenten en medewerkers).  

Delen