Studie en handicap

Wanneer je als gevolg van een functiebeperking (bijvoorbeeld dyslexie) bepaalde voorzieningen of aanpassingen nodig hebt voor het volgen van onderwijs en/of het doen van tentamens en examens, dan kun je dat bespreken met de studentendecaan van het Conservatorium van Amsterdam. 

Studentendecaan Heleen de Kam helpt je bij praktische of persoonlijke zaken die van invloed kunnen zijn op het verloop van je studie. Samen bespreken jullie welke voorzieningen of aanpassingen je nodig hebt om je studie te kunnen doorlopen, indien nodig in overleg met de directie van het conservatorium. De gesprekken zijn vertrouwelijk. De studentendecaan kan ook doorverwijzen naar instanties buiten het conservatorium.

Overweeg je een studie aan het Conservatorium van Amsterdam en wil je graag een gesprek over extra voorzieningen of aanpassingen? Mail dan naar Heleen de Kam

Trainingen
De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten biedt studenten ieder jaar cursussen en trainingen aan die inspelen op zaken die de studievoortgang kunnen belemmeren. Je kunt bijvoorbeeld een studiegerelateerde stress-/faalangsttraining volgen of een training rondom planning en timemanagement. Kijk hier voor meer informatie.
 

Delen