Naar inhoud
 

Aanmelden

Mail naar Debby Korfmacher

Cursus Muziek en beweging met ouderen

Interdisciplinair kunstproject: Muziek, spel en beweging met en voor (kwetsbare) ouderen.

De cursus Muziek en beweging met ouderen richt zich op kunstbeleving met en voor (kwetsbare) ouderen in onder andere verzorgingstehuizen, dagcentra en kleinschalige woongemeenschappen. Sociale verbinding staat hierbij centraal. Door het gezamenlijk muziek maken met behulp van verschillende instrumenten en materialen, door zingen en bewegen in combinatie met diverse spelvormen, worden de ouderen gestimuleerd vanuit hun eigen fysieke en mentale mogelijkheden actief te participeren.

Muziek maken wordt vaak in verband gebracht met de ontwikkeling van het brein bij jonge kinderen, maar dit geldt zeker ook voor ouderen. Nieuwe stimulansen waarbij verschillende zintuigen worden geprikkeld, gepaard gaande met beweging en veel plezier, zijn voor (kwetsbare) ouderen zeer verrijkend.

Je bent nooit te oud om te leren! In de cursus leer je hoe je tijdens de educatieve activiteiten ouderen zelf actief kunt laten zijn door het maken van keuzes, zelf dingen bedenken en het meebeslissen tijdens de workshops. Als workshopleider leer je de ouderen te verleiden tot kunstzinnige activiteiten en actieve kunstbeleving. Ze kunnen veel meer dan ze zelf denken!

Lesprogramma

  • De cursisten ontwikkelen kennis en vaardigheden met betrekking tot het omgaan met de mogelijkheden en beperkingen van ouderen op het gebied van musiceren en bewegen. Hierbij is het belangrijk dat de cursisten zich kunnen verplaatsen in de belevingswereld van de ouderen.
  • Deze kennis en vaardigheden worden met theorie ondersteund en in de praktijk toegepast.
  • De cursisten werken tijdens de stage toe naar een artistieke eindpresentatie met de doelgroep. 
  • De cursisten leren zelfstandig een dergelijk project voor genoemde doelgroep te ontwerpen, uit te voeren en te evalueren.
  • De cursisten kunnen werken aan hun persoonlijke leerdoelen gestimuleerd vanuit de intervisie.

Indien hij/zij heeft voldaan aan de opdrachten, ontvangt de cursist aan het eind van de opleiding het certificaat 'Muziek en beweging met ouderen' van het Conservatorium van Amsterdam.

Cursusgegevens

Inhoud van de cursus

Toekomstperspectief

In een maatschappij waar steeds meer ouderen zelfstandig wonen of in een verzorgingshuis verblijven is er meer vraag naar een zinvolle dagbesteding. De cursus geeft middelen om als zelfstandige of in een dienstverband projecten op te zetten in de ouderenzorg en op deze tendens in te spelen. De ouderen zullen 'kunst' ervaren als een prettige maar vooral zinvolle besteding van de vrije tijd waarbij een beroep wordt gedaan op activiteiten voor lichaam en geest. Het betekent voor de cursisten een verbreding van de potentiële arbeidsmarkt, waarbij zij zich onderscheiden door hun professionele scholing op het gebied van muziek en beweging.

Sinds 2017 mag Amsterdam zich 'Age Friendly City' noemen. De stad zet zich in om op velerlei gebied de levenskwaliteit van ouderen te bevorderen. Zo ook binnen de verzorgingstehuizen en dagopvang. Landelijk werkten minister Bussemaker en staatssecretaris Martin van Rijn samen om kunst, cultuur en zorg bij elkaar te brengen.

Wat oud-cursisten zeggen

'Ik zou deze cursus zeker aanraden want het is heel leerzaam en je kunt na deze cursus met een gerust hart aan de slag!'


'Deze cursus laat het belang en het plezier zien van het werken met deze doelgroep ouderen, mijn rugzak is gevuld met allerlei werk- en spelvormen. Het heeft mij vertrouwen gegeven in mijn eigen kunnen.'

 

'Ik had eerst geen idee, maar ik heb geleerd dat ik op vele manieren mijn instrument kan inzetten om mensen te helpen op een creatieve wijze.'

 

'De presentaties van literatuur en bijbehorende spelvormen  en de "good practices" waren interessant, leerzaam en uitnodigend om zelf verder te leren. Het heeft gezorgd voor verdieping.'

 

'Wat ik zeer gewaardeerd heb is de manier waarop elke cursusdag werd gepresenteerd door de docenten: spontaan, zeer positief, met een duidelijke uitleg en goed lesmateriaal, de brede aanpak, de praktische vaardigheden en de toepasbaarheid daarvan!'

Delen
 

Aanmelden

Mail naar Debby Korfmacher